Fredsvagten ved Christiansborg

Fredsvagtens Nyhedsbrev

Udsendes hvert kvartal.

Seneste udgave (nummer 43)

Tidligere udgaver:
[42] [41] [40] [39] [37] [36] [35] [34] [33] [32] [31] [30] [29] [28] [27] [26] [25] [24] [23] [22] [21] [20] [19] [18] [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]

 

  

Der er altid spændende og relevante ting at finde på 'skibene' på Vagten. Siden her opdateres ikke ofte nok til at reflektere dette. Så må du clicke  på  fanen "Fra Gadeaviserne" øverst på forsiden af fredsvagt.dk. Her er imidlertid links til nogle få af de steder hvor man kan hente viden om nogle af tilstandene i de dele af verden som Danmark siden 2001 har påvirket ved deltagelse i krigs-koalitioner  og på anden måde holde sig up-to-date:

Danske sider med freds- og menneskeretspolitisk fokus:

9/11 : DEN SUNDE SKEPSIS . Bellamondo .  Dansk mini-dokumentar om 9/11  set fra mange synsvinkler 

9/11 FIK VI SANDHEDEN ? dkdox.tv . 4 august 2015    Her præsenteres ganske kort  fem iagttagelser  repræsenterende  5 forskellige professionelle kompetencer der føler sig stærkt udfordret af den officielle faglige forklaring på  tårnenes styrt 

AMNESTY INTERNATIONAL. Dansk hjemmeside med nyheder om overtrædelser af menneskerettigheder. Har også ofte nyheder om de menneskerettighedskrænkelser som  udøves af danske og allierede soldater.

ALDRIG MERE KRIG. Den ældste pacifistiske militærnægterforening i Danmark

ARNE HANSEN Net Dialog om Fred Mange fine radiomontager og interviews.                                                      

BEDSTEFORÆLDRE FOR ASYL 

DET DANSKE FREDSAKADEMI.. Spændende og kompetente analyser ved, bl.a. Holger Terp

DANSK PALÆSTINENSISK VENSKABSFORENING. Arbejder for fred og retfærdighed for den palæstinensiske befolkningsgruppe

FREDSMINISTERIUM.DK 

INTERSOL. MØDESTED FOR INTERNATIONAL SOLIDARITET. Brandaktuelle og nære nyheder med dansk udgangspunkt. Nyeste numre af trykt blad – fra nr. 70 ff ligger i undermenu’en PUBLIKATIONER.

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER Arbejder for implementering af menneskerettigheder i det danske myndighedsområde.

IRAK TRIBUNALFORENINGEN .  Arbejder for undersøgelser af lovligheden i dansk krigsførelse

MEDIEOPLYSNING.DK  Kritiske læsninger af danske nyhedsstrømme på  udokumenteret grundlag 

MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE Dansk hjemmeside med mange nyheder om solidariske græsrodsinitiativer

PINK ARMY. TOY SOLDIERS AGAINST WAR

RIKO nu . Rådet for International Konfliktanalyse. Skarpe analyser af krigenes mening og konsekvenser . Siden 2009

TFF. TRANSNATIONAL FOUNDATION FOR PEACE AND FUTURE RESEARCH Fremragende og skarpe analyser af internationale fredsforskere i samarbejde med Jan Øberg

VENLIGBOERNE. Arbejder med venlig integration af mennesker der søger tryghed her hos os i Danmark . Det er der 150.000 der hygger sig med at arbejde med  - flere mennesker end de danske politiske partier tilsammen kan tiltrække som medlemmer !

Fredsarrangementer

Den bedste måde at holde sig ajour med hvilke fredsrelaterede arrangementer, demo'er osv der er i støbeskeen, er et bevæge sig ned på fredspladsen og snakke med vagterne og kigge på de opslag vi har sat op. .

Derudover anbefales hjemmesiden  TID TIL FRED NU som opdateres løbende med oplysninger om aktioner m.v.

Alternative nyheder

ALTERNATE FOCUS har produceret en mængde dokumentarfilm med det formål at give (den amerikanske) offentlighed et alternativ til mainstream-mediernes - ensidige - dækning af krigene siden 2001 . Især fokus på alternativ rapportering i forhold til medier i USA.

ANTI-IMPERIALIST CAMP  International  bevægelse til fordel for selvorganisering og lokalt produktionssamarbejde uden styring fra Wall Street og andre finanscentre i verden

GLOBAL NETWORK AGAINST WEAPONS and NUCLEAR POWER in SPACE  Arbejder for at give oplysning  om den farlige og finansielt meget dyre atom-oprustning i rummet 

 

Daglige nyheder

- med generelt anden geografisk og derfor politisk synsvinkel end det der er hverdag i dansk presse

Aljazeera Den engelsksprogede udgave af den muslimske verdens CNN – her kan du følge hvordan muslimer shopper i Indonesien eller hvordan der rapporteres om krigene i Mellemøsten fra den arabiske verdens største ”globale” tv-kanal som du også kan se på

BALKAN INSIGHT - ALL BALKANS HOME   Nyheder fra de europæiske lande på Balkan der stadig lider af eftervirkninger af krig og finansiel krise

IRAQ DAILY - Små videoklip der prøver at belyse situationen i Irak

IRAK NEWS . Økonomi , Daesh , flygtninge mm.

LIBYA HERALD . Engelsksproget indgang til nyheder om krig og fred i det ny Libyen der ligesom Irak og Afghanistan er præget af daglige kampe imellem forskellige militære grupper og 2 forskellige regereriger én i øst i Tobruk og en anden i Tripoli - der ønsker magt over de nationale olierigdomme . Regeringen i Tripoli er sat ind af og anerkendt af  koalitionen . 

MIDDLE EAST ONLINE. Engelsksproget online-avis der har basis i London og orienterer om kulturelle og politiske forhold i de arabiske hjemlande

THE NEW ARAB  . Engelsksproget online-avismed basis i London  med fokus på nyheder med interesse for arabiske folk i verden 

PRESS TV.  .Iransk internationalt engelsksproget TV

RUDAW . Engelsksproget kurdisk TV og hjemmeside ( Erbil )

RUSSIA TODAY   Statslig russisk TV – og internetnyhedskanal 

SOUTH FRONT. Analysis & Intelligence. Globalt militært "efterretningsvæsen" der bringer "independent" analyser  fra militære brændpunkter fra 4 verdenshjørner med henblik på at deres oplysninger kan bruges til dialog mellem krigsførende parter og reducere mængden af medie-disinformation i alle krigsførende lande. 

SPUTNIK NEWS  Anden international  russisk nyhedsstation der belyser verden og krigstruslen som den ser ud fra Rusland .

SANA  . Den statslige syriske Tv – og internetnyhedsformidling på engelsk

SYRIA DEEPLY .  Udmærkede uafhængige  græsrodsnyheder .og kommentarer

TODAY IN IRAQ AND AFGHANISTAN - samler nyheder der kompenserer læserne for holdningerne hos visse ledende militærfolk, aviser og politikere i USA ( "The story of what we've done in the postwar period is remarkable. ... It is a better and more important story than losing a couple of soldiers every day." George Nethercutt (R-WA)") ved at bringe netop disse "ikke-vigtige" historier

Kritiske hjemmesider for amerikanske soldater :

VETERANS FOR PEACE : 28 år gammel militærkritisk bevægelse i USA med meget aktuelle kommentarer

                                                

 


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 10/03/2017