Fredsvagten ved Christiansborg

Aldrig Mere Krig, der er en organisation hvis medlemmer er modstandere af en
hvilken som helst militær foreteelse, konstaterer med tilfredshed, at der blandt
de pårørende til danske soldater i Afghanistan nu er en bevægelse, der kræver de
danske tropper i Afghanistan hjemkaldt uden ophør. 22 dødsfald plus et ukendt
antal dræbte afghanere er en alt for høj pris for danske politikeres militære
ambitioner.
Samtidig vil vi opfordre ungdommen til ikke at melde sig frivilligt til
militæret og de der tvangsudskrives til at nægte militærtjeneste, hvilket har
været lovligt i vort land siden 1917.
Hovedbestyrelsen i Aldrig Mere Krig. 26.12.2008

Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 30/12/2008