Fredsvagten ved Christiansborg

Kampen for at ulovliggøre Atomvåben . Gennem lobby-organisationen ICAN , gennem FN ... og måske også nu gennem dansk og tysk deltagelse i nedrustningskonferencer ?


Jan Øberg taler 20.november 2021 om udsigterne til krig eller fred de kommende 10 år
UBUNTU-huset 20.november 2021


Ufattelig brutal udsultning af det afghanske folk der åbenbart skal straffes hårdt  og kollektivt af vore angrebskrigsførende statsmagter der indefrøs den Afghanske Nationalbanks midler da de
forlod landet for 2 mdr. siden - bare sådan 10 billioner dollar !


Pressemeddelse 19.Oktober 2021 ved 20-årsdagen 


19.Oktober 2021 : Danmark har været i 4 angrebskrige siden 2001 ..og FredVagten har derfor været
på gaden foran Christiansborg i 20 år . TV2Lorry sendte dette nyhedsglimt.


40 % af USA´s investeringer i afghanske entrepenørfirmaer ( 2 trillioner dollar ) endte hos Taleban 


Nyhedsbrev 59, oktober 21

 FredsVagten deltog 5. september i den nationale fejring af den danske krigsindsats foran Christiansborg
dog på den solrige side af kanalen . Foto : 1. 2. 3. 4. 5. 


FredsVagten deltog 1-2 september i demonstration foran dansk krigsindustris årsmøde og våbenmesse
i Aalborg . Trine Bramsen var også mødt op for at fremlægge regeringens ønsker til industrien. Vi der
ikke  respekterer industri der bliver rig på krig ret meget havde også viden at fremlægge ( i eget regi ) .Bl.a.
de helt ufattelige beløb der investeres i Atomvåben der netop af et flertal af staterne i FN er blevet erklæret
som ulovlige våben ligesom giftgas ! Og så var der fremlagt en smuk nyhed om en borgmester ( desværre 
ikke en borgmester i Aalborg ) der prøvede at erklære sådanne våbenmesser uønskede i sin by .


Poya Pakzad om den militære rømning af AfghanistanNyhedsbrev 58, juli 21

 


Nyhedsbrev 57. april 2021


Så er det til lommerne igen for at kunne være i krig på eliteniveau rundt omkring i verden f.ex. erstatning for aflyste krigskontrakter  eller F35  kampfly


11.september 2021 trækkes alle fremmede tropper under USA´s ledelse ud af Afghanistan. Danmark fortsætter sin krigsførelse og sender tropper til Mali med efterhånden stor ekspertise fra Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien. Denne gang har fredsbevægelsen glædeligt meningssammenfald med et antal folketingsmedlemmer: Enhedslisten vedrørende Mali 
Den danske hær er nu krigsvant og professionel og skal nok matche den franske fremmedlegion og "forsvarsministeren" kan godt være stolte af dem som særdeles professionelle- men er det dansk interesse at være tilstede i alle disse krige ? Er vi ikke blot nyttige idioter for USA´s eller Frankrigs interesser ? Og deres forældede drømme om stor indflydelse i verden på andre kontinenter og i tidligere kolonier. Hvis du tvivler på dansk krigskompetence så læs f.ex. Thomas Rathsack : Jæger i krig med eliten


Der er mange millioner triste menneskeliv og tab af menneskelig glæde og menneskelig mening med livet i krige - der er dog også rigtigt "gode" penge at hente for nogle andre mennesker i magtpositioner langt væk fra krig. Sydafrika ligger ifølge dokumentar inde med Gaddafis store beholdning af dollar. Andre f.ex.Danmark satser på at Libyens store guldreserver skal betale dem for at genopbygge Libyen . Suk !


FredsVagtens dag 7093 og FN´s årlige dag imod racisme 21. marts tilbragte vi  med en dejlig fredsvagt på den  Røde Plads . FredsVagten er af den opfattelse at de førte krige siden 2001 har medført en stigende racisme og manglende respekt for mennesker der enten ligner mennesker fra eller blot deler religiøs opfattelse med mange mennesker i de angrebne lande. Se evt. Ole Vilhelm Wagners fine foto fra den dejlige dag .


 Foreningen FredsVagtens Venner afholder den årlige generalforsamling søndag d. 11.4 kl.15 hos Minna Skafte Jensen, Søndre Allé 17, 2500 Valby . Dagsorden .Valg af dirigent og referent.Bestyrelsens beretning. Godkendelse af regnskab.Indkomne forslag.Forelæggelse af budget , herunder fastsættelse af kontingent. Valg af bestyrelse. Valg af bilagskontrollanter. Evt. 

Hør her lokalradio-kommentar ( 56 min.) fra Jørn Boye Nielsen ( RIKO) til Danmarks kommende ny udenrigspolitiske strategi der er på vej fra nuværende udenrigsminister Jeppe Kofoed . Her Jørn Boye Nielsens samlede skriftlige kommentar til oplægget. Vil "ny udenrigspolitisk strategi" føre til færre angrebskrige, flere aktive mæglingsforsøg og mere samarbejde med demokratiske men ubevæbnede græsrødder der arbejder imod uretfærdigheder? 


22 januar vedtog 51 nationer i FN en traktat der forbyder atomvåben . Samme dag havde Christian Juhl og partier i Folketinget anmeldt en forespørgselsdebat til udenrigsministeren om det ikke ville være fornuftigt for Danmark at tilslutte sig traktaten ? Debatten kan stadig ses her på Folketingets TV . Christian Juhl går på
talerstolen og fremlægger beslutningsforslaget når du sætter uret nedenunder Folketingets TV skærm til kl.14.45.00

Tue Magnussen beskriver i Altinget kort det ny syn på A-våben i traktatens indhold ( at de sidestilles med farlige og forbudte kemiske våben)  . Danskerne er - som de plejer at være når det gælder både atomkraft og atomvåben for 80% vedkommende imod at sætte så farlige kræfter i spil omkring sig. Imens de snakker inde på Borgen appelerer fredsbevægelsen udenfor med voldsom lyd og  ufarlige lys.


Nyhedsbrev 56 januar 21


Brug 50% af de militære udgifter til global problemløsning . Underskriv TFF-deklarationen fra 22.december 2020 her.


Pressemeddelse i anledning af at FredsVagten 17. december har stået 7000 dage  imod de i mange år førte angrebskrige - vi er for at  give freden en chance og for at der bliver ført en aktiv fredspolitik .


USA´s "Krig mod Terror" har fordrevet 37 millioner mennesker  ifølge Brown University


Pressemeddelelse

FredsVagten 19 år, 19.okt.2020

19 år – børn går fra nyfødte til voksne/ 19 år har vi stædigt håbet på en eftertanke om krigenes mening og nytte/ 19 år har vi dog set dansken trække på skuldrene/ 19 år har vi set vore politiske ledere ganske enstemmigt gå ind for krig. 

Og dog fortsætter vi FredsVagten dag ud og dag ind/ en lille flok bandsatte realidealister/  latterlige (?) i vores håbløse håb, men levende; En lille knast i krigsbegejstringens bonede gulve. (læs mere) . Lille status 19 år efter over krigssituationen i Afghanistan fra Brown University , USA

 


Nyhedsbrev_55 oktober 20


Det ser ud til at Bush-doktrinen fra 2001 om at udskifte 7 udemokratiske regeringer i det større Mellemøsten - det han kaldte "Krig imod Terror"- er blevet skrinlagt af USA omkring  2011 da Barack Obama iagttog  de politiske og samfundsmæssige resultater af tæppebombardementerne af regeringskontorerne i Libyen 2011 . Samme år startede et fredeligt "arabisk forår" i Syrien der blev overtaget af krigsførende grupper der førte borgerkrig hvor ( igen ) Saudiarabien, Catar &Tyrkiet men nu også Rusland  og Irak deltager  med tropper der støtter henholdvis de  lokale (alle konkurrerende islamistiske ) militante oprørsgrupper som i Libyen eller omvendt støtter regeringen i Damascus ( Rusland og Irak) . Følg f.ex. her krigshandlinger i Syrien gennem "Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder".  "Verdens-eliten" er derimod på vej hen imod at søge sammen om muligheder for at skabe fred i Syrien gennem "Syria Peace Talks" fra 2015 og frem  .  I Danmark kommer daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt alligevel  i 2013 hjem med denne for os krigsmodstandere bedrøvelige meddelelse . Heldigvis var hun ikke velorienteret . Man kan også læse om alle virkelighedens krigs- detaljer i krigen mod Syrien f.ex. i denne fine bog : Christopher Phillips "The Battle For Syria. International Rivalry In The New Middle East"- og følge hans blog om emnet . Det er desværre umuligt at få noget nærmere at vide om de militære kamp-forhold , lokal magt , penge og forhandlinger i Syrien i dansksprogede medier. Men alle udviklinger i krigen om magten i Syrien frem til 2020 kan altså læses hvis man har tid . Det ser i øvrigt ikke ud til at Donald Trump er tilhænger af at fortsætte krige imod de tilbageværende  "slyngelstater" ? Eller ?


Danmark skal ikke købe ny kampfly for at tilpasse sig teknisk til USA´s krigsførelser . Underskriv Borgerforslag

Kommentar Jan Øberg 7.september 2020 


 

USA satser på at bevare sit verdensherredømme med sattelitstyrede præcisionsbombninger. Som set ved fjernelsen af regeringer i Afghanistan, Irak og Libyen . Hvem er næste ? Iran?? Venezuela ?? Danmark er med men kun under amerikansk kommando. Fin bog dokumenterer udviklingen i den amerikanske elites militære tænkning siden deres nederlag på jorden  i Vietnam hvor de mistede 53.000 soldaters liv ( 5,7 millioner vietnamesere mistede livet )

Det handler kort fortalt om at få så få amerikanske soldater som muligt i kamp  på jorden - derfor er der ganske få amerikanske dødstal i krigene de har anført siden 2001 hvor de mest har koncentreret sig om sattelit-dirigerede præcisions-flybombninger og drone-angreb på uønskede regeringer og ladet andre derefter kæmpe om magten på jorden og gade for gade. Læs gerne forskelligt skrevet af denne i Danmark negligerede men militært kollosalt vidende mand imod angrebskrige ( Bush-doktrinen fra 2001 om at fjerne regeringer i 7 lande i det større Mellemøsten ) Andrew Bacevich: oversigt her


Dejligt en sjælden gang gennem Christian Juhl at høre fredsbevægelsernes stemme repræsenteret smukt, klart , vidende og jordnært i spørgsmål om magt,oprustning, stormagtssammenstød og krig . Ikke som oftest i det større  Mellemøsten men i det størrre Arktis-område. P1 debat 23.juli 


Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben . Underskriv  Borgerforslag


Nyhedsbrev_54, juli 20


Militæret, Magten og Miljøødelæggelserne . Klimatelt 2020 . NOAH og Fredsministerium


Nyhedsbrev 53, april 20


 "The fury of the virus illustrates the folly of war" . FN's generalsekretær om virus-krisen


 

Foreningen Fredsvagtens Venner udsætter sin generalforsamling fra 24.4. til 29.5.2020 kl. 14 hos Minna Skafte Jensen , Søndre Alle 17, 2500 Valby Dagsorden: Valg af dirigent og referent . Bestyrelsens beretning .Godkendelse af regnskab. Indkomne forslag. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Valg af bestyrelse . Bo, Eileen og Minna genopstiller. Valg af bilagskontrollanter. Inge og Jessie genopstiller. Ændring af sidste sætning af Vedtægternes paragraf 9: ”I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue overdrages til Amnesty International.” Eventuelt. Fredelige hilsner. Minna, forkvinde 


Costs of war . Watson  Institut. Brown University. Rhode Island.  

Frit institut der forsker i forskellige aspekter af omkostninger affødt  af "krigene mod terror"
siden 2001 med 23 ansatte forskere. 
Da FredsVagtens eneste ven blandt  fredsforskere har været Jan Øberg - også selvfinansieret- i alle 
krigsårene  er vi jo ved at falde i svime over hvad det dog kan lade sig gøre at forske i hvis der er
milliardær-donorer nok !


Nyhedsbrev 52 januar 20 


Invitation til og Program for FredsVagtens dag nr. 6666 

lørdag d. 18. januar 2020 kl. 16 - 20 i kulturhuset Union, Nørre Allé 7, Kbh. N

Udtalelse fra FredsVagten i anledning af 6666 DAGES daglig tilstedeværelse 

Præsentation af Jan Øberg i anledning af FredsVagtens dag nr. 6666

 

JAN ØBERG TALER TIL FREDSVAGTEN PÅ DAG NR. 6666

 


Fredsvagtens Venners vedtægter som ændret 1. december 2019 


Valby, 10.11.19

FredsVagtens Venner, ekstraordinær generalforsamling

 Hermed indkalder jeg til ekstraordinær generalforsamling 1.12.19 kl. 14.45

hos Doris Kruckenberg, Henrik Ibsensvej 4, 1813 Frederiksberg C.

 Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Opdatering af vedtægter

Eventuelt

 

Bestyrelsen foreslår følgende opdatering af vedtægterne:

§ 2 FredsVagtens formål

FredsVagten står foran Christiansborg hver dag fra morgen til aften siden 19.okt. 2001 ved Håbets Ild.

erstattes med:

FredsVagten står foran Christiansborg hver dag siden 19. okt. 2001

 § 6 Bestyrelse

Bestyrelsen består af 3 eller 5 personer. Et bestyrelsesmedlem er udpeget af repræsentantskabet.

erstattes med:

Bestyrelsen består af 3 personer.

 

Venlig hilsen

Minna Skafte Jensen

forkvinde


Pressemeddelelse

I anledning af at FredsVagten ved Christiansborg nu har stået på Slotspladsen i

18 år=6575 dage

                     med vores daglige demonstration for at minde politikere og medborgere om at der er brug for en aktiv fredspolitik


Nyhedsbrev 51 oktober 2019


Tilmeld dig årets Kanalrundfart for Fred på FN's internationale dag for Fred 21.september.
Send din tilmelding til : jessie@smorumnet.dk
 beskrivelse af begivenhed  her


Nyhedsbrev 50 juli 19

 

Nyhedsbrev 49 april 2019


Foreningen FredsVagtens Venner holder generalforsamling torsdag d. 4.4 2019 kl 20 hos Minna Skafte Jensen, Søndre Allé 17, 2500 Valby    Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Forelæggelse af budget , herunder fsatlæggelse af kontingent 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af bilagskontrollanter 8. Eventuelt   Fredelige hilsner Minna, forkvinde

Nyhedsbrev 48. januar 2019


Fredsvagten - 17 år på gaden for Fred 19.oktober 2018   Smuk fødselsdagsgæst udsender tillægsønske til Trump og musikalsk trio bestående af FredsVagter  udtrykker fredsønsket på dagen - og så er der lagkage !


Nyhedsbrev 47. oktober 2018


Ny bog klarlægger danske industrielle  interesser i krigene ( side 76-87 ) og den danske opfattelse af sig  selv som krigsmagt
Her en kortere og  mundret formulering  på gaden   


 Tilmeld dig ! Kanalrundfarten for Fred på FN's Internationale Fredsdag 21.september  


 Nyhedsbrev 46, juli 2018


Fredsvagten er skam også på  facebook  - find os dér!


Fredsflag!

De flotte regnbuefarvede flag kan stadig erhverves igennem Fredsvagten - Læs her...

[Links og henvisninger, som der ikke længere er plads til på forsiden, kan i et vist omfang findes her]

· · · · ·

5. september 21. Vesten har tabt krigen i Afghanistan, men ikke desto mindre opretholder krigsherrerne - herunder statsminister Frederiksen - med stigende absurditet at krigen var en succes.
I 20 år opretholdt vore krigsbevarende styrker ufred i landet.
Så FredsVagten fortsætter vor protest på daglig basis

 

FredsVagtens støtteforening; gi en skærv og en hånd

vi har nu oprettet Mobile Pay 7508LV, TAK for bidrag

køb et flag: PACE eller PEACE  Butikken er lukket, der er ikke flere flag. Hvis du vil købe et så prøv at skrive til tom@fred.dk - alias Tom Paamand AMK

Hvis du har lyst til at komme ned og stå vagt sammen med os, så skriv en mail til fredsvagt@fredsvagt.dk eller ring og snak med Doris på 2286-6290 eller Bo på 5090-1860

Selv om det kan virke håbløst at stå dernede og blafre sammen med de smukke fredsflag... så er det dog SÅ meget mere end at sidde i sin sofa og være magtesløs. Selv i vinterkolde tider holder vi varmen ved følelsen af at gøre en forskel.Se Inges beretning på facebook.

Thi det er ikke mindst nyttigt indeni, hvor alternativet er at fortrænge afmagten. Alle fortrængninger sætter sig psykosomatisk, så det er, selv i bidende kulde og trøstesløs regn, sundere at bekæmpe sin afmagt med handling - så ubetydelig den end kan se ud... FredsVagten er EFFEKTIV INEFFEKTIVITET... lissom græsset - du kan ikke se det gror, men det gør det alligevel med uimodståelig stædighed.

20. september 2008 har vi optaget en video til youtube som på engelsk lige præsenterer vagten

1. september 2013 var FredsVagten i Aachen og deltog i en fredspris uddeling. Til dette formål fik vi fremstillet et fotohæfte

23. marts 2019 startede en ny tid idet vi droppede de to store opslagstavler og trekanten med flagene til fordel for FredsBænken (se billedet herover). Det var en nødvendighed idet vi på den renoverede slotsplads ikke længere havde noget sted vi kunne stille vores grej om 'natten' (læs: når vi ikke er der) Det kan der osse læses om i de seneste nyhedsbreve.. links ovre til højre.

Det 'kasserede' grej er afhændet til Arbejdermuseet i Rømersgade med henblik på en udstilling om aktivisme i oktober 2020.

Primo november 2019 har jeg uploadet de manglende kapitler af FredsVagtens historie som en slags bog på 88 A4-sider

/Bo
redigeret 30. september 2021

 


 

Kristian synger for Gerd Berlev på "Minoriteternes Grundlovsdag " 5. juni på Christiania 2019

PH i Radio Helsingør Lokalnyt om "Vil Vi Fred Her Til Lands " 5.april 2019

Kristian i TV Lorry i anledning af vores 17'ende årsdag 19 oktober 2018 - klip  efterfulgt af tidligere indslag om FredsVagten  på Lorry 

FredsVagtens Valg på valgdagen d.21 november...humoristisk fotomontage af freelance-fotograf Stefan Kai Nielsen

Interview med Doris i anledning af vores 16'ende årsdag 19.oktober 2017 


FredsVagten tv-program på Mosaik 21. marts 2017 

   FredsVagten dag 5299 med PH  21. april 2016

image    Fredsvagten 3. februar 2016

 

 
 
 
Piisart art     
Fra FredsVagtens første år set med JoJo's blik (Vagt'ede til 2009 )
 
 

Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 28/11/2021