Fredsvagten ved Christiansborg

30.3.23
Foreningen Fredsvagtens Venner afholder den årlige generalforsamling søndag den 30.4. kl. 15 hos DorisKruckenberg, Henrik Ibsensvej 4, 2. th.,  Frederiksberg C.
Dagsorden
Valg af dirigent og referent.Bestyrelsens beretning.Godkendelse af regnskab-Indkomne forslag.Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.Valg af bestyrelse. Minna, Bo og Inge genopstiller.Valg af bilagskontrollanter. Jessie genopstiller..Eventuelt.Fredelige hilsner  Minna, forkvinde

 

Nyhedsbrev 65, april 23


 

torsdag 2. februar runder FredsVagten 7777 dage.
Det markerer vi med en fredssammenkomst i
Jerusalemskirken, Rigensgade /Østerbro kl 16 til 20
med gæsteoptræden  af Anne Marie Helger 
Linket fører til en pdf-plakat du kan sætte op hvor du kommer.
Vi ses med fredskream


Nyhedsbrev 64, januar 23

Nyhedsbrev 63, oktober 22

Nyhedsbrev 62, juli 22


NATO-topmødet i Madrid 28-30 juni 2022 blev i dansk presse omtalt som et møde der handlede om krigen i Ukraine og Rusland set som trussel mod Finland, Sverige , Østersølande og østeuropa generelt. Ingen større global forståelse af militærorganisationen og dens globale krigsførelse,tilstedeværelse og økonomiske betydning . Men stort fokus på at NATO ønsker  en udrykningstyrke på 300.000 soldater. Fredsbevægelser var dog tilstede i tusindvis i byen og fremlagde vore synspunkter - her formidlet i en lille  men  oplysende  dokumentar

 Fredsvagten fik på grundlovsdag for minoriteter 5. juni 2022 på Christiania mulighed for at tage ordet Klimabevægelsen Extinction Rebellion udførte  6-13 maj daglige oprør og protester imod  klimaskadeige 
aktiviteter . Ida Harsløf talte foran Folketinget imod krigenes ødelæggelser og forurening 


Nyhedsbrev 61, april 22


Velkommen til fredsministeriums 10 års jubilæum, lørdag den 23. april 13.00 – 22.00 i Jerusalemkirken i København.

program


FredsVagten fordømmer våbenindustri, kolonisering , slaveri, brud på folkeretten, imperialisme og agressionskrig , kræver afskaffelse af atomare, biologiske og kemiske våben, ser det som en humanitær pligt at tage sig af flygtninge og hindre folkemord , hævder befolkningers ret til at forsvare sig mod erobring , anerkender havenes ukrænkelighed , forbyder brug af private hære og lejesoldater , støtter styrkelsen af de juridiske og diplomatiske institutioner , understreger at krige startes af landes ledere , men ikke nødvendigvis har støtte i deres befolkning , og mener at alle uenigheder om landegrænser skal afgøres ved obligatorisk voldgift under FN


Frie mediers rolle i et demokratisk samfund . Udtalelse med vore nordiske samarbejdspartnere omkring
 krigen i Ukraine og Europa


FredVagten deltog i  FN´s årlige dag mod racisme 19. marts på den Røde Plads . Hyggelig og solrig dag!


Nej til amerikansk militær på dansk jord Jan Øberg . Historisk pressemøde 10.februar 2022. Plakat Klimatosser

mod Krig .  Udtalelse fra Fredsbevægelsen


Appel om fred ved grænsen til Ukraine  for børnenes skyld !
Her SOS Børnebyernes skrækkelige beskrivelse
af børnenes situation

UKRAINE ON FIRE. Dokumentar om oprøret på Maidan-pladsen og i Odessa . Oliver Stone 2017
Dansk synspunkt på Ukraine ( DIIS 2016)  . ICAN om Ukraine . Fredsbevægelsen om Ukraine/Rusland
Greenpeace om "Russisk olie flyder stadig gennem Storebælt 19.marts 2022 


Nyhedsbrev 60, januar 22


Ny meget  oplysende film om stormagtskonflikt og voldsom A-våben oprustning i Arktis . Norsk film med Nordnorge ( og Grønland ) i centrum . 
Håbefuldt ??? 3. januar 2022 : 5 stormagter giver hånd på ikke at indlede atomkrig


For 20 år siden : endnu en angrebskrig der ændrede hidtil ført dansk udenrigspoltik påbegyndes med dansk krigsdeltagelse : Krigen mod Irak . Vi på FredsVagten dengang håbede  blot på at Anders Fogh ville snuble over en brosten på vej ind i Borgen. Vi - og mange andre i verden f.ex.netop afdøde Desmond Tutu - venter dog stadig på et opgør med angrebskrigsførelse og en undskyldning fra Danmark  og Anders Fogh . Det samme gør vi stadig nedenfor ved Borgens fod . Anders Fogh kan måske i samme undskyldning indtænke en beklagelse til 655.000 irakeres familier? Så ville det jo være smukt


Forslag om et nytårsforsæt 
Åbent brev til Forsvarsminister Trine Bramsen , Udenrigsminister Jeppe Kofod og Udlændinge- og
Integrationsminister Mattias Tesfaye 


Kampen for at ulovliggøre Atomvåben . Gennem lobby-organisationen ICAN , gennem FN ... og måske også nu gennem dansk og tysk deltagelse i nedrustningskonferencer ?


Jan Øberg taler 20.november 2021 om udsigterne til krig eller fred de kommende 10 år
UBUNTU-huset 20.november 2021


MØD NOGLE AF DE UNGE AFGHANERE DER ER VOKSET OP I AFGHANISTAN DE SIDSTE 20 ÅR!
Deres opvækst , forhåbninger og valg i deres invaderede og krigsramte fædreland. Nænsomt beskrevet gennem deres egne ord . Ind imellem tårefremkaldende beskrivelser af vanskeligt levet liv i vigtig bog :
Sune Engel Rasmussen : Nyt Blod.Portræt af Afghanistans generation 9/11


 
Ufattelig brutal udsultning af det afghanske folk der åbenbart skal straffes hårdt  og kollektivt af vore
angrebskrigsførende statsmagter der indefrøs den Afghanske Nationalbanks midler da de
forlod landet for 2 mdr. siden - bare sådan 10 billioner dollar !


Pressemeddelse 19.Oktober 2021 ved 20-årsdagen 


Fredsvagten er skam også på  facebook  - find os dér!


Fredsflag!

De flotte regnbuefarvede flag kan stadig erhverves igennem Fredsvagten - Læs her...

[Links og henvisninger, som der ikke længere er plads til på forsiden, kan i et vist omfang findes her]

· · · · ·

5. september 21. Vesten har tabt krigen i Afghanistan, men ikke desto mindre opretholder krigsherrerne - herunder statsminister Frederiksen - med stigende absurditet at krigen var en succes.
I 20 år opretholdt vore krigsbevarende styrker ufred i landet.
Så FredsVagten fortsætter vor protest på daglig basis

 

FredsVagtens støtteforening; gi en skærv og en hånd

vi har nu oprettet Mobile Pay 7508LV, TAK for bidrag

bank 6620 3735570

køb et flag: PACE eller PEACE  Butikken er lukket, der er ikke flere flag. Hvis du vil købe et så prøv at skrive til tom@fred.dk - alias Tom Paamand AMK

Hvis du har lyst til at komme ned og stå vagt sammen med os, så skriv en mail til fredsvagt@fredsvagt.dk eller ring og snak med Doris på 2286-6290 eller Bo på 5090-1860

Selv om det kan virke håbløst at stå dernede og blafre sammen med de smukke fredsflag... så er det dog SÅ meget mere end at sidde i sin sofa og være magtesløs. Selv i vinterkolde tider holder vi varmen ved følelsen af at gøre en forskel.Se Inges beretning på facebook.

Thi det er ikke mindst nyttigt indeni, hvor alternativet er at fortrænge afmagten. Alle fortrængninger sætter sig psykosomatisk, så det er, selv i bidende kulde og trøstesløs regn, sundere at bekæmpe sin afmagt med handling - så ubetydelig den end kan se ud... FredsVagten er EFFEKTIV INEFFEKTIVITET... lissom græsset - du kan ikke se det gror, men det gør det alligevel med uimodståelig stædighed.

20. september 2008 har vi optaget en video til youtube som på engelsk lige præsenterer vagten

1. september 2013 var FredsVagten i Aachen og deltog i en fredspris uddeling. Til dette formål fik vi fremstillet et fotohæfte

23. marts 2019 startede en ny tid idet vi droppede de to store opslagstavler og trekanten med flagene til fordel for FredsBænken (se billedet herover). Det var en nødvendighed idet vi på den renoverede slotsplads ikke længere havde noget sted vi kunne stille vores grej om 'natten' (læs: når vi ikke er der) Det kan der osse læses om i de seneste nyhedsbreve.. links ovre til højre.

Det 'kasserede' grej er afhændet til Arbejdermuseet i Rømersgade med henblik på en udstilling om aktivisme i oktober 2020.

Primo november 2019 har jeg uploadet de manglende kapitler af FredsVagtens historie som en slags bog på 88 A4-sider

/Bo
redigeret 30. september 2021

 


 

Kristian synger for Gerd Berlev på "Minoriteternes Grundlovsdag " 5. juni på Christiania 2019

PH i Radio Helsingør Lokalnyt om "Vil Vi Fred Her Til Lands " 5.april 2019

Kristian i TV Lorry i anledning af vores 17'ende årsdag 19 oktober 2018 - klip  efterfulgt af tidligere indslag om FredsVagten  på Lorry 

FredsVagtens Valg på valgdagen d.21 november...humoristisk fotomontage af freelance-fotograf Stefan Kai Nielsen

Interview med Doris i anledning af vores 16'ende årsdag 19.oktober 2017 


FredsVagten tv-program på Mosaik 21. marts 2017 

   FredsVagten dag 5299 med PH  21. april 2016

image    Fredsvagten 3. februar 2016

 

 
 
 
Piisart art     
Fra FredsVagtens første år set med JoJo's blik (Vagt'ede til 2009 )
 
 

Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 03/04/2023