Fredsvagten ved Christiansborg

Dejligt en sjælden gang gennem Christian Juhl at høre fredsbevægelsernes stemme repræsenteret smukt, klart , vidende og jordnært i spørgsmål om magt,oprustning, stormagtssammenstød og krig . Ikke som oftest i det større  Mellemøsten men i det størrre Arktis-område. P1 debat 23.juli 


Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben . Underskriv  Borgerforslag


Nyhedsbrev_54, juli 20


Militæret, Magten og Miljøødelæggelserne . Klimatelt 2020 . NOAH og Fredsministerium


Nyhedsbrev 53, april 20


 "The fury of the virus illustrates the folly of war" . FN's generalsekretær om virus-krisen


 

Foreningen Fredsvagtens Venner udsætter sin generalforsamling fra 24.4. til 29.5.2020 kl. 14 hos Minna Skafte Jensen , Søndre Alle 17, 2500 Valby Dagsorden: Valg af dirigent og referent . Bestyrelsens beretning .Godkendelse af regnskab. Indkomne forslag. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Valg af bestyrelse . Bo, Eileen og Minna genopstiller. Valg af bilagskontrollanter. Inge og Jessie genopstiller. Ændring af sidste sætning af Vedtægternes paragraf 9: ”I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue overdrages til Amnesty International.” Eventuelt. Fredelige hilsner. Minna, forkvinde 


Costs of war . Watson  Institut. Brown University. Rhode Island.  

Frit institut der forsker i forskellige aspekter af omkostninger affødt  af "krigene mod terror"
siden 2001 med 23 ansatte forskere. 
Da FredsVagtens eneste ven blandt  fredsforskere har været Jan Øberg - også selvfinansieret- i alle 
krigsårene  er vi jo ved at falde i svime over hvad det dog kan lade sig gøre at forske i hvis der er
milliardær-donorer nok !


Nyhedsbrev 52 januar 20 


Invitation til og Program for FredsVagtens dag nr. 6666 

lørdag d. 18. januar 2020 kl. 16 - 20 i kulturhuset Union, Nørre Allé 7, Kbh. N

Udtalelse fra FredsVagten i anledning af 6666 DAGES daglig tilstedeværelse 

Præsentation af Jan Øberg i anledning af FredsVagtens dag nr. 6666

 

JAN ØBERG TALER TIL FREDSVAGTEN PÅ DAG NR. 6666

 


Fredsvagtens Venners vedtægter som ændret 1. december 2019 


Valby, 10.11.19

FredsVagtens Venner, ekstraordinær generalforsamling

 Hermed indkalder jeg til ekstraordinær generalforsamling 1.12.19 kl. 14.45

hos Doris Kruckenberg, Henrik Ibsensvej 4, 1813 Frederiksberg C.

 Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Opdatering af vedtægter

Eventuelt

 

Bestyrelsen foreslår følgende opdatering af vedtægterne:

§ 2 FredsVagtens formål

FredsVagten står foran Christiansborg hver dag fra morgen til aften siden 19.okt. 2001 ved Håbets Ild.

erstattes med:

FredsVagten står foran Christiansborg hver dag siden 19. okt. 2001

 § 6 Bestyrelse

Bestyrelsen består af 3 eller 5 personer. Et bestyrelsesmedlem er udpeget af repræsentantskabet.

erstattes med:

Bestyrelsen består af 3 personer.

 

Venlig hilsen

Minna Skafte Jensen

forkvinde


Pressemeddelelse

I anledning af at FredsVagten ved Christiansborg nu har stået på Slotspladsen i

18 år=6575 dage

                     med vores daglige demonstration for at minde politikere og medborgere om at der er brug for en aktiv fredspolitik


Nyhedsbrev 51 oktober 2019


Tilmeld dig årets Kanalrundfart for Fred på FN's internationale dag for Fred 21.september.
Send din tilmelding til : jessie@smorumnet.dk
 beskrivelse af begivenhed  her


Nyhedsbrev 50 juli 19

 

Nyhedsbrev 49 april 2019


Foreningen FredsVagtens Venner holder generalforsamling torsdag d. 4.4 2019 kl 20 hos Minna Skafte Jensen, Søndre Allé 17, 2500 Valby    Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Forelæggelse af budget , herunder fsatlæggelse af kontingent 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af bilagskontrollanter 8. Eventuelt   Fredelige hilsner Minna, forkvinde

Nyhedsbrev 48. januar 2019


Fredsvagten - 17 år på gaden for Fred 19.oktober 2018   Smuk fødselsdagsgæst udsender tillægsønske til Trump og musikalsk trio bestående af FredsVagter  udtrykker fredsønsket på dagen - og så er der lagkage !


Nyhedsbrev 47. oktober 2018


Ny bog klarlægger danske industrielle  interesser i krigene ( side 76-87 ) og den danske opfattelse af sig  selv som krigsmagt
Her en kortere og  mundret formulering  på gaden   


 Tilmeld dig ! Kanalrundfarten for Fred på FN's Internationale Fredsdag 21.september  


 Nyhedsbrev 46, juli 2018


Fredsvagten er skam også på  facebook  - find os dér!


Fredsflag!

De flotte regnbuefarvede flag kan stadig erhverves igennem Fredsvagten - Læs her...

[Links og henvisninger, som der ikke længere er plads til på forsiden, kan i et vist omfang findes her]

· · · · ·

24.oktober. Årlig FN-dag . FredsVagtens nestor PH havde medbragt FN-flaget "Vi er ligeglade med Fred" skriver han i læserbrev.FredsVagten satte også fokus på FN's årlige dag for fred 21. september ved at deltage i en  Kanalrundfart . Glædeligt i år 2017 : Nobels Fredspris til Fredsbevægelsen imod Atom-bomber Nuclear-ban. FN er stadig det eneste håb i en verden i vild konflikt.Holger Danske går nu ind for Fred i Rudme på FN's årlige fredsdag 21. september 2018.Samme dag blev fredsbudskabet overbragt hæren på Holmen.

 

FredsVagtens støtteforening; gi en skærv og en hånd

køb et flag: PACE eller PEACE  Butikken er lukket, der er ikke flere flag. Hvis du vil købe et så prøv at skrive til tom@fred.dk - alias Tom Paamand AMK

Hvis du har lyst til at komme ned og stå vagt sammen med os, så skriv en mail til fredsvagt@fredsvagt.dk eller ring og snak med Doris på 2286-6290 eller Bo på 5090-1860

Selv om det kan virke håbløst at stå dernede og blafre sammen med de smukke fredsflag... så er det dog SÅ meget mere end at sidde i sin sofa og være magtesløs. Selv i vinterkolde tider holder vi varmen ved følelsen af at gøre en forskel.Se Inges beretning på facebook.

Thi det er ikke mindst nyttigt indeni, hvor alternativet er at fortrænge afmagten. Alle fortrængninger sætter sig psykosomatisk, så det er, selv i bidende kulde og trøstesløs regn, sundere at bekæmpe sin afmagt med handling - så ubetydelig den end kan se ud... FredsVagten er EFFEKTIV INEFFEKTIVITET... lissom græsset - du kan ikke se det gror, men det gør det alligevel med uimodståelig stædighed.

20. september 2008 har vi optaget en video til youtube som på engelsk lige præsenterer vagten

1. september 2013 var FredsVagten i Aachen og deltog i en fredspris uddeling. Til dette formål fik vi fremstillet et fotohæfte

23. marts 2019 startede en ny tid idet vi droppede de to store opslagstavler og trekanten med flagene til fordel for FredsBænken (se billedet herover). Det var en nødvendighed idet vi på den renoverede slotsplads ikke længere havde noget sted vi kunne stille vores grej om 'natten' (læs: når vi ikke er der) Det kan der osse læses om i de seneste nyhedsbreve.. links ovre til højre.

Det 'kasserede' grej er afhændet til Arbejdermuseet i Rømersgade med henblik på en udstilling om aktivisme i oktober 2020.

Primo november 2019 har jeg uploadet de manglende kapitler af FredsVagtens historie som en slags bog på 88 A4-sider

/Bo
redigeret 5. november 2019

 


 

Kristian synger for Gerd Berlev på "Minoriteternes Grundlovsdag " 5. juni på Christiania 2019

PH i Radio Helsingør Lokalnyt om "Vil Vi Fred Her Til Lands " 5.april 2019

Kristian i TV Lorry i anledning af vores 17'ende årsdag 19 oktober 2018 - klip  efterfulgt af tidligere indslag om FredsVagten  på Lorry 

FredsVagtens Valg på valgdagen d.21 november...humoristisk fotomontage af freelance-fotograf Stefan Kai Nielsen

Interview med Doris i anledning af vores 16'ende årsdag 19.oktober 2017 


FredsVagten tv-program på Mosaik 21. marts 2017 

   FredsVagten dag 5299 med PH  21. april 2016

image    Fredsvagten 3. februar 2016

 

 
 
 
Piisart art     
Fra FredsVagtens første år set med JoJo's blik (Vagt'ede til 2009 )
 
 

Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 02/08/2020