Fredsvagten ved Christiansborg

FredsVagten ved Christiansborg

Pressemeddelelse15. december 2009

 

Bundtaffel 17. december

 

17. december er FredsVagten forvist fra vores standplads foran Folketinget. Det skyldes sikkerhedshensyn, da Slotspladsen spærres af fordi Dronningen er vært ved et stort taffel for allehånde udenlandske statsoverhoveder og diplomater.

 

Vi er forvist til Ved Stranden på den anden side af kanalen, ikke nærmere specificeret. Her vil vi anrette et stående Bundtaffel for vores gæster. Vi vil servere en bæredygtig vegetarisk menu af vand og brød, frugt og grønt, idet vi påpeger at moderne kødproduktion er ganske klimabelastende. Drøvtyggere prutter en masse metan og svinefoder importeres fx fra Brasilien.

 

FredsVagten påpeger i anledning af COP15 at krig formodentlig er den mest CO2-udledende menneskelige adfærd der findes. Alle civile regler og normer tilsidesættes i krigens undtagelsestilstand, og ethvert forbrug af fossile brændstoffer legaliseres i ambitionen om at vinde krigen… eller måske i tabets stund hævne sig, som da Saddam i 1. Golfkrig satte ild til Kuwaits oliefelter.

 

Vi påpeger at klimaændringerne skaber en meget stor global udfordring, et paradigmeskift som meget vel kan lede til en 3. Verdenskrig hvis det ikke lykkes menneskeheden at besinde sig og finde fred, tolerance og solidaritet under de skærpede miljøvilkår.

 

Vi ser at Vestens forbrug er markant større end alle andre kulturers, og at det derfor primært er op til os at feje for egen dør. Det er det vi gør med at invitere til bæredygtigt Bundtaffel som symboliserer behovet for at skære ned, hvor vi formoder dronningens taffel symboliserer det modsatte; de riges ret til at forbruge lige så overdådigt som de vil.

 

Men endnu kan vi ikke vide om COP15 blir en succes i sin sluterklæring. Vi kan dog konstatere at topmødet har skærpet den globale fokus, naturligvis især her i Danmark hvor der under topmødets indflydelse er en stærkt stigende bevidsthed om at vi kun har livet til låns af kræfter der er meget større end mennesket.

Som den Bolivianske ambassadør Eugenio Poma (af indiansk afstamning) udtrykte det ved Bundmødets åbning på Christiania; Menneskene ejer ikke Jorden, Jorden ejer os!

 

I dagens anledning, til tankevækkende udsmykning for de fine gæster, vil vi endvidere sætte en flagallé langs kanalen med vore regnbuefredsflag, idet vi igen erindrer om at regnbuen repræsenterer den bæredygtige grøde; kombinationen af sol og vand eksponeret i luften; 3 af livets grundlæggende faktorer.

 

For FredsVagten

Bo Richardt

Dagmarvej 5

3060 Espergærde

5090-1860, 4913-1887 (fastnet)

bo@fred.dk


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 15/12/2009