Fredsvagten ved Christiansborg

FredsVagten har i samarbejde med Levende Hav besluttet at sende en
delegation med kutteren Anton til Vedbæk for at besøge
Forsvarskommandoen (FKO) 26. september.

Vi udtrykker således vor protest mod den fortsatte besættelse af
Afghanistan, som det danske militær er indblandet i som følge af
amerikanernes beslutning efter 11. september om at fjerne det
islamistiske taleban-styre der stort set havde bragt fred til landet
efter 20 års borgerkrig.
Man kalder det 'fredsskabende styrker', men styrker har altid været
fredsskabende når de har slået den uønskede fjende ihjel.

Set fra en lidt anden vinkel skaber disse fredsskabende styrker altså
fred på VORES betingelser, varetaget af marionetter der skal forlene
besættelsen med et skær af legitimitet.
Imidlertid dyrker den afghanske bonde opium, den afgrøde der gir det
bedste afkast qua det hungrende vestlige marked, men det må han ikke.
De vestlige magthavere, der ikke har problemer med at være
krigsherrer, kan ikke tillade sig at ignorere denne produktion og
amerikanerne talte ultimo august (i skrivende stund) om at sprøjte
opiumsmarkerne fra luften.
Ja, det skal nok skabe grobund for en positiv opfattelse af det
amerikanske marionetstyre i Kabul.

Og så husker vi sidst amerikanerne brugte plantegifte fra luften i
stor stil. Det dioxin-baserede Agent Orange over Vietnams jungler.
For et par år siden blev det dokumenteret at der nu fødes misdannede
børn i 2. generation.

Vi møder frem hos FKO fordi vi er af den opfattelse at de ansatte dér
må arbejde under en vis fortrængning, da vi tror på at de er gode
danske borgere med empati for sin næste, en af kristendommens
grundfæstede værdier uanset om man føler sig som hverdags-ateist.
Og denne empati iklæder sig de smukke, men falske gevandter om at
være den gode besættelsesmagt mod de taleban'ske mørkemænd.
Falskheden ligger i at forestille sig at man arbejder for landets
forsvar, hvilket traditionelt betyder forsvar af landets territorium.
Men som nu er blevet et forsvar for vores overforbrugende livsstil;
et forsvarsprojekt der gør det legalt at angribe andre folkeslag i
verden og rette dem ind til det markedsbaserede demokrati.

Vi vil gerne være med til at rejse en debat blandt de folk der rent
faktisk fører krigen på nationen Fogh's vegne, om de har diskuteret
dette paradigmeskift i grundlaget for deres vigtige job; at forsvare
Danmark mod ydre fjender.
Vi vil gerne spørge om de har diskuteret konsekvenserne af den
politik de administrerer.
De vil til enhver tid, med en vis vægt og klangbund blandt alle andre
små tandhjul i den store maskine, kunne anføre at de er hyret til at
udføre den siddende regerings anvisninger. Det er demokratiets vilkår.

Vi vil anføre at det enkelte menneske har et ansvar og derfor er
medskyldig hvis det ikke siger fra.
Hvis det vi foretager os strider imod vores moral og etik, har vi et
seriøst problem.
Vi kan ikke tro andet end at der er medarbejdere på alle niveauer i
FKO-Bunkeren i Vedbæk som fortrænger deres følelser når de
administrerer besættelsen/krigen.

Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 07/09/2007