Fredsvagten ved Christiansborg

9 fredsorganisationer samlet til møde i København i anledning af den
internationale militærnægterdag d. 15. maj udtaler:

 
Det er dybt tragisk, at så mange unge danske soldater er dræbt i Afghanistan i
den seneste tid.
De er ofre for regeringens fortsatte krigspolitik.
Det bør føre til et forstærket pres på regering og folketing for at kræve de
danske soldater hjem straks.
 
Ansvaret for at unge danskere dræbes og lemlæstes, ligger først og fremmest hos
regeringen, der ivrigt fastholder krigspolitikken.
Ansvaret falder også tungt på hver enkelt af de folketingsmedlemmer, der har
stemt for dansk krigsdeltagelse og siden har forlænget udstationering af de
danske soldater.
 
I dag er det fredsbevægelsen, der forsvarer de danske soldaters interesser, liv
og helbred ved at kræve dem hjem.
 
Desværre kan regeringen næsten uimodsagt argumentere for mere krig og flere
tropper til Afghanistan.
Fogh lægger sammen med Bush og canadierne pres på de øvrige NATO-lande for at
sende flere soldater.
For dem er det hele NATO´s nye rolle som ´fredsskabende´ krigsmagt over hele
kloden, der står på spil. 
Vi må ikke acceptere, at krigen skal optrappes og fortsætte for NATO´s skyld.
Krigen skal stoppes. Og første skridt er at trække de udenlandske tropper ud af
Afghanistan.
 
Men de danske soldater har selv et stort ansvar for den forfejlede militære
indsats i Afghanistan, for siden Danmark i 1917, som ét af de første lande i
verden, fik en militærnægterlov har ingen danskere været tvunget til at gå i
krig. Vi kan derfor kun opfordre de danske soldater til at bruge deres
personlige frihed til at sige fra og gøre en ende på det fejlslagne militære
eventyr i Afghanistan.
 
Afghanerne har ikke brug for flere soldater og mere krig. NATO-styrkerne har kun
skabt værre forhold for afghanerne.
 
Afghanerne har brug for at alle udenlandske tropper trækkes hjem.
Afghanerne har brug for humanitær hjælp, udviklingsbistand og dialog.


København d. 31.5.08


Aldrig Mere Krig - Danmarks Fredsråd - European Network Against Arms Trade -

Fredsvagten ved Christiansborg - Kvinder i Sort -

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed - Militærnægterforeningen -

Nej til Krig - Verden på Gaden

 
(videresendt
--
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
Tlf.(+45)98425542, mobil 30420818, post@arnehansen.net,
www.arnehansen.net, www.arnehansen.net/dialog, www.fmef.dk

Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 17/06/2008