Fredsvagten ved Christiansborg

 
Fra:Arne Hansen <post@arnehansen.net>
Til:post@arnehansen.net
Fra Leif Bork Hansen <bork.hansen@mail.tele.dk>

Kære Arne
 
Hardy Hansen, tidl. folketingsmedlem og SID-formand og nuværende formand for
Foreningen for Fred og Forsoning - Mandela Center Danmark, og jeg repræsenterede
idag, onsdag den 16. august kl.13, de iranske asylansøgere over for
Flygtningenævnet med henblik på at få genrejst samtlige iranske asylansøgninger
på baggrund af den forværrede situation i Iran. Her blev vedlagte henvendelse
overgivet til Flygtningenævnet.
 Mange hilsener Leif
 

Lyngby den 16. august 2006

Flygtningenævnet,

St. Kongensgade 1-3,

1264 København K

Anmodning om at samtlige iranske asylansøgninger genbehandles på grund af : dels
I) de nye informationer om de forværrede forhold i Iran efter præsident
Ahmadinejads overtagelse af magten, og dels II) de fremkomne oplysninger om
anvendte procedurer for iranske asylansøgeres vedkommende i Danmark.

I.

Situationen for civilbefolkningen i Iran er forværret efter præsident
Ahmadinejads overtagelse af magten:
I Human Rights Watch World Report 2006: Iran(Washington D.C., January 18, 2006)
oplyses det, at den nuværende regering består af medlemmer, der har begået de
værste overtrædelser af menneskerettigheder siden oprettelsen af den islamiske
stat i Iran for 26 år siden:

"Respect for basic human rights in Iran, especially freedom of expression and
opinion, deteriorated considerably in 2005. The government routinely uses
torture and ill-treatment in detention, including prolonged solitary
confinement, to punish dissidents. The judiciary, which is accountable to
Supreme Leader Ali Khamenei, has been at the center of many serious human rights
violations. Abuses are perpetrated by what Iranians call "parallel
institutions": paramilitary groups and plainclothes intelligence agents
violently attack peaceful protesters, and intelligence services run illegal
secret prisons and interrogation centers. President Mahmoud Ahmadinejad, elected
in June 2005, appointed a cabinet dominated by former members of the
intelligence and security forces, some of whom are allegedly implicated in the
most serious human rights violations since the Islamic Republic of Iran was
established twenty-six years ago, such as the assassination of dissident
intellectuals."

Der skal henvises til det tiltagende antal af henrettelser, der finder sted i
Iran. Sidste år blev der offentligt henrettet 97, i år er tallet allerede 103(af
dem man har kendskab til). Hertil kommer genoptagelsen af offentlige steninger.

Hvad angår undertrykkelsen af civilbefolkningen herunder fængsling af
fagforeningsledere vedlægges kopi af Vibeke Sperling’s artikel-serie i Politiken
fra 16. februar 2006, 2. august 2006 samt 9. august 2006.

I øjeblikket undersøges de mystiske omstændigheder omkring den iranske
studenter-aktivist Akbar Mohammadi’s død i Evin fængslet i Teheran den 30.juli
2006(jf. Human Righsts Watch: Iran: Imprisoned Dissident Dies in Custody,
3-8-2006, kopi vedlagt).

Den 3. august 2006 erklærer indenrigsministeriet at Center for Defense of Human
Rights(CDHR) – som den iranske nobelpristager Shirin Ebadi er medstifter af - er
en illegal organisation: "Any activity by this center is illegal, and violators
of this decision will be prosecuted,", blev det erklæret af en talsmand fra
indenrigsministeriet.(Iran: Government Outlaws Nobel Laureate’s Rights Group,
Human Righs Watch, New York, August 9, 2006, kopi vedlagt). Shirin Abadi
udsendte den 5.august 2006 en appel om at viderebringe disse oplysninger (Kopi
vedlagt). Samtidig henvises til Politiken den 15. august 2006: Iransk
web-offensiv. Præsidenten debuterer med weglog, mens undertrykkelse skærpes.

Der skal henvises til Politikens leder den 5.august 2006: Mørkemænd. Genoptag de
iranske flygtningesager. Heraf fremgår det – på baggrund af udtalelser fra
Flygtningenævnets formand Bent Ove Jespersens udsagn til Politiken - at
Flygtningenævnet endnu ikke har lagt den forværrede situation i Iran til grund
for behandlingen af de iranske asylansøgere i Danmark.

Endelig skal der henvises til leder i Politiken 16. august 2006: Sagen Reza.
Danmark bør kende det ændrede Iran.

II.

Det var efter at den 37 årige iranske asylansøger Majid Samavi havde hængt sig i
asylcentret i Hanstholm den 19.juni 2006– efter afslag på asyl – at de iranske
asylansøgere indledte deres sultestrejke på slotspladsen for Christiansborg. Den
afviste asylansøger var så ekstremt bange for at blive sendt tilbage til
Teheran, at han begik selvmord.

Som tidligere anført over for Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og
Integration (henvendelse af 20.juli, 27.juli og 3. august 2006, kopi vedlægges)
skal der gøres opmærksom på følgende vedrørende de anvendte procedurer for
iranske asylansøgere:

1.Tvangsudsendt iransk asylansøger afvist i Teheran. På trods af at han blev
tilbagesendt til Danmark – afvist i Iran – er han ikke tildelt opholdstilladelse
i Danmark, men henvist til et ingenmandsland uden fremtid i Sandholmlejren. Der
henvises til Politiken 16. august 2006: Teheran tur-retur – en afvist flygtnings
forunderlige rejse.

(jf. Udl. nr. xxx). Vedkommendes sag er kun ved en tilfældighed kommet til
offentlighedens kendskab.

2.De danske myndigheder har udleveret fortrolige oplysninger til de iranske
myndigheder i Teheran. Dette på trods af at asyl-proceduren i Danmark indledes
med, at asylansøgeren får at vide, at de afgivne oplysninger er undergivet
tavshedspligt.

 

På baggrund af ovenstående skal jeg sammen med Hardy Hansen, tidl.
folketingsmedlem og SID-formand, og nu formand for Foreningen for Fred og
Forsoning, Mandela Center Danmark, som repræsentanter for de iranske
asylansøgere i Danmark, anmode om at samtlige iranske asylansøgninger
genoptages.

Med venlig hilsen

Leif Bork Hansen

Sognepræst

Rustenborgvej 5

2800 Lyngby


(videresendt
--
Arne Hansen,
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark, Tlf.(+45)98425542
post@arnehansen.net, www.arnehansen.net, www.arnehansen.net/dialog


--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.405 / Virus Database: 268.11.3/423 - Release Date: 18-08-2006

Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 09/11/2006