Fredsvagten ved Christiansborg

FredsVagten støtte til kirkeirakerne

FredsVagten har på stormøde 6. juni vedtaget formel støtte, både økonomisk og
ideologisk, til de irakere der har søgt tilflugt i Brorsons Kirke.

FredsVagten finder det selvmodsigende og ude af trit med den danske
selvopfattelse at der ikke kan gives asyl til de stakkels mennesker der må
friste en kummerlig tilværelse i årevis i en slags koncentrations- lejre, som vi
kalder ´asylcentre´.

Vi opfatter os selv som kristne, men følger ikke Jesus´ lærdom om medfølelse, fx
i historien om den barmhjertige samaritaner. Vi behandler disse ulykkelige
mennesker som politisk ´spedalske´ der ikke må komme i kontakt med det danske
samfund.
Mange af dem er børn der reelt er mere danske end irakiske.

Vi bruger milliarder på at føre krig i de lande disse mennesker kommer fra,
angiveligt fordi vi er så godhjertede at vi vil befri dem for undertrykkelse.
Men når de som følge af de undertrykkende vilkår kommer hertil burer vi dem inde
i årevis for til sidst at sende dem hjem til deres krigshærgede land med en
noget utroværdig påstand om at de vil være i sikkerhed.

Gamle folkeeventyr peger på at det er den yngste, den venlige og empatiske af de
3 brødre der vinder prinsessen og det halve kongerige. Danmark ophører sig
hovent som de to ældste brødre der ikke vil dele deres relative rigdom med
nissen.

FredsVagten sørger over den udvikling der er sket med danskernes mentalitet og
moral, siden vi efter 11. september er redet med på xenofobiens bølge, og to
gange har genvalgt en regering der baserer sit flertal på fremmedhad og
dæmonisering af Islam.


FredsVagten anbefaler at danskerne undsiger fjendtlighedens politik, der som en
snigende gift gør os intolerante og smålige.
FredsVagten anbefaler at danskerne besinder sig på den globale blokpolitik som
terrorkrigene og dæmoniseringen af Islam handler om. At det er med krigens vold
Vestens overflod skal forsvares.
FredsVagten anbefaler at en mere tolerant drejning i asylpolitikken begynder med
at genbehandle sagerne for de irakere der har søgt asyl i Brorsons Kirke.

FredsVagten takker Brorsons Kirke for at give ly til de forfulgte, og håber at
det ikke vil give for meget politisk turbulens for Menighedsrådet og præsten. Vi
takker ligeledes de frivillige der hjælper til med at få dagligdagen til at
fungere. Og vi håber på en snarlig lykkelig udgang.

FredsVagten anbefaler demonstrationen ved Christiansborg 18. juni kl. 17 når
Folketinget mødes for sidste gang inden Borgen lukker ned for sommeren.

På FredsVagtens vegne

Bo Richardt
5090-1860, 4913-1887 (fastnet)
bo@fred.dk

Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 21/06/2009