Fredsvagten ved Christiansborg

ET SKRÆDDERSYET STJERNEKRIGSSYSTEM.
NATO nye rolle
Det ser ud til, at Bush fik, hvad han ville have under
NATO topmødet i Bukarest, og NATO generalerne kan få
det de vil, blot de vil det samme som USA.
Bush missilforsvar vil blive indsat i Europa, og man
undersøger måder at linke kapaciteten af dette med det
nuværende NATO missilforsvar, således at Bush
missilforsvarssystem vil blive en integreret del af
ethvert fremtidigt udvidet ´global NATO´ (Japan,
Sydkorea og Australia) missilforsvars
systemarkitektur. (Se link nedenfor om yderligere
informationer om Aznar forslaget).
Hermed er vejen åbnet for det udvidede
Stjernekrigsprojekt, som BUSH hele tiden har forberedt
og installeret, blandt andet med de ulovlige
installationer på USA’s baser i Thule, Grønland, i
Fylingdales, England, i Australien og mange andre
steder. Dette kommer egentlig ikke som nogen
overraskelse, for selv om det såkaldte globale
partnerskab ’Global Partnership’ blev afslået på NATO
mødet i Riga, dukker nye forslag med skræddersyede
samarbejdspakkeløsninger op.
Danmarks risiko og rolle i Stjernekrigsplanerne
forties af regeringen
Alt går, så vidt jeg kan se, helt efter modellen og de
planer USA har for deres Stjernekrigsprojekt. Der er
faktisk intet nyt under solen fra den side af sagen,
men hverken medierne eller hos den danske
regering/folketing har der været fulgt op på den
tilladelse regeringen gav i forbindelse med udvidelse
af Thule radaren. Det er vist på tide at minde
regeringen om deres egne udtalelser den gang. Der blev
udsendt en rapport fra regeringen i forbindelse med
beslutningen om godkendelse af opgraderingen af Thule
radaren. I denne rapport meddelte regeringen blandt
andet, at skulle opgraderingen af Thule basen udvides
til Stjernekrigssystemet - altså dette globale
missilforsvars system, der nu lægges op til - så kunne
dette IKKE SKE UDEN EN FOLKEAFSTEMNING. Det er helt
klart, at vores regering har været med til at
tilbageholde disse vigtige informationer for folk, til
dette sene tidspunkt, hvor det reelt kan være lige
meget, da systemet er gået igennem
beslutningsprocessen i NATO. Er NATO virkelig blevet
kompetent til at træffe så afgørende beslutninger hen
over hovedet på befolkningen på trods af alle løfter.
Det tillader jeg mig at stille mig meget tvivlende
overfor, for i så fald befinder jeg mig i en
militærstat, og vil mene, at det ville være en god
ide, at se komme ud af den alliance; og det kan ikke
gå hurtigt nok for oprustningen er i fuld gang. Skal
Danmark gennem vores NATO medlemskab finansiere USA´s
oprustning og imperialistiske krige? Har de unge
soldater ikke ofret nok af deres liv i Afghanistan og
Irak allerede. Det er meningsløst at fortsætte af den
boldgade.
Vi taler om en beslutning, der kommer til at berøre
Danmarks militærbudget og beslutninger om
krigsdeltagelse på globalt plan langt ind i fremtiden.
Under disse udvidelsesplaner indgår også såvel Thule
basen som NATO hovedkvarteret i Karup i Jylland.
Vores regering er meget karry med information herom,
hvilket er yderes kritisabelt. Der findes ingen
analyser om konsekvenserne for Danmarks sikkerhed
under den kommende udvidede struktur af hele NATO
alliancens krigssystem.


Russerne holdes hen med intentioner om samarbejde
Hvordan går det med hensyn til forholdet til Rusland?
Lidt gode intentioner og løfter er alt hvad der blev
givet til den side under NATO topmødet i Bukarest.
Meget kan nå at ske endnu, og hvad disse halve løfter
reelt er værd, er svært at spå om, men NATO er
angiveligt parat til at undersøge mulighederne for et
samarbejde omkring indlemmelse af Ruslands
missilforsvar på sigt. Når USA og NATO har fået deres
isenkram installeret, så skal de såmænd nok finde
måder at få "samarbejde" med russerne. Det kan også
tænkes, at russerne vælger at udtræde af INF
´Intermediate Nuclear Forces´ traktaten, og starte
deres egen oprustning til gengæld. Hvorledes
stabiliteten på verdensplan bliver, er et godt
spørgsmål, som ingen i hverken USA eller NATO synes at
bekymre sig om. De skal jo også leve af krig, krig og
atter krig.
Faktum er, at USA har foden indenfor og har alle
Nato-landene i tankerne, når det gælder deres nye
system, vel at mærke ikke kun på Europæisk plan, men
på verdensplan, idet systemet vil blive udvidet til
resten af verden. Dette vil Rådet finde løsninger på
frem til næste møde i 2009, således alle lande og
deres borgere indenfor NATO alliancen, der ikke vil
blive dækket af USA´s missilforsvar vil blive dækket
på globalt plan. Denne løsning under NATO paraplyen
tilfredsstillede også Tjekkerne, som underskrev en
aftale med USA under topmødet.
Bush opruster med blankocheck fra europæerne.
Således fik Bush den globale magt og kontrol han har
higet efter, så nu kan han roligt overgive
præsidentembedet til hans efterfølger. NATO har styr
på resten af denne beskidte affære. Krigsalliancen
skal blot finde ud af, hvad slags isenkram, der er på
hylderne og få det installeret, så det kan køre sammen
med USA´s installationer.
NATO skal også finde ud af, hvor mange milliarder EURO
- 7.5 til 10 milliarder EURO - der skal betales herfor
af dig og mig, men det er så vidt jeg kan se ret
uvæsentlige detaljer, idet dette dyre missil (læs:
angrebs) system har været godt i gang med at blive
installeret (siden 2002-2003), og vi kommer til at
leve med dette. Det er sikkert og vist. At NATO ikke
accepterer USA´s missilskjold er kort sagt at stikke
blår i øjnene på modstandere.
Ukraine og Georgiens vej til skjoldet  - MAP
Spørgsmålet om udvidelse af USA´s missilforsvar til
Ukraine og Georgien, står stadig åbent. Der findes
også en tredje mulighed for at bruge Kaukasus. Ukraine
og Georgien har fået en såkaldt MAP ’Membership Action
Plan’, selvom dette endnu ikke er det officielle ord
herfor (blive besluttet i december 2008) Med andre
ord, skal der strikkes en løsning sammen, omkring hvad
de to lande skal og ikke skal, for at komme ind i
klubben af krigsgalninge.
Atomvåben oprustningen fortsætter og drukner i
debatten
Med hensyn til atomvåben kom der ikke meget frem. NAC
bemærkede en rapport. På dette tidspunkt er det det
eneste resultat af det tysk-norske
nedrustningsforslag. Rådet vil holde dette under
opsyn, men det kan bekymre, at der ikke er sat noget
om atomvåben på programmet ved mødet i 2009. Jeg tror
ikke, der bliver meget håb om nedrustning af atomvåben
overhovedet. Denne debat bliver blot trukket ud til
man har de nye små atomvåben klar til installering
omkring 2012 - 2015. USA og NATO kan rent faktisk lige
nå at få disse nye våben politisk godkendt i 2010 og
2011. Det kører rent faktisk helt efter USA´s planer
for 2020, der skal sikre dem verdensherredømmet.
Hvad for en stabilitet?
NATO´s rolle skal angiveligt være at beskytte
stabilitet og energi infrastrukturen. Det vil sige, at
NATO og EUROPA bliver brugt som USA´s fremskudte
tropper, der fremover legitimt kan rykke ind med
militær intervention og blande sig i de olierige
regioners anliggender. Ikke just, hvad jeg kalder
opbygning af stabilitet og sikkerhed for det 21.
århundrede.

Kilder:
http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-049e.html
http://swp-berlin.org/en/produkte/swp_studie.php?id=8430
http://www.democracy-project.com/archives/NATO%20Reform.pdf
http://www.foreignaffairs.org/20060901faessay85509/ivo-daalder-james-goldgeier/global-nato.html

          http://www.stopterrorkrigen.dk/ullaroeder.htm
  Enhver kastet bombe, enhver affyret kugle i denne terrorkrigs navn skal produceres et eller andet sted;
   Og hvor end dette sted er, kan der rejses modstand.

Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 05/04/2008