Fredsvagten ved Christiansborg

Fred og Nobelprisen til militærnægtere i Israel..

Kære præsident Barackm Obama (adressen fundet på B. Obama, email).

Jeg er fredsvagt uden for folketinget i Kbh. Du har vist nogle storartede
holdninger som forandringers foregangsmand på hjemmefronten som i
udenrigspolitik. Men du arvede nogle krige, og mens du trækker soldater
fra Irak, sender du mere mandskab og flere soldater til Afghanistan. Men
vicepræsident John Biden har udtalt, at blot 5 % af talibanerne er uden
for rækkevidde i en dialog.

Vor fredsvagt har siden okt. 2001 hver dag stået foran folketinget for at
påminde de danske politikere og borgere om, at krig i sig selv er terror,
mens vedvarende fred nås via uddannelse, dialog, ressourcefordeling,
etc.. Mon du bemærkede vore 9 fredsflag og vort grønne banner, da du
kørte forbi os på M. Gandhis 140 års dag tidligere på måneden. Hørte du
os synge "Hvornår får Obama lært det ?"

Men nu, du har fået Nobelprisen, som du ærligt erkender, du ikke rigtigt
fortjener - det håber vi, du snart vil - er det mit (vort) håb, at du vil
dele prisen med (eller give den til) kredsen af unge israelske
militærnægtere, som risikerer fængsel for ikke at blive soldater, men vil
leve side om side med deres palæstinensiske medmennesker. Det, fortæller
de, er den eneste måde at standse den terror, der er skabt fra begge
sider i en konflikt, som kun forsoning kan løse.

Hvis du atter kommer til København i december for at drøfte reduktion af
de truende klimaforandringer, er du mere end velkommen til under
fredelige former at udveksle tanker med os om fredsskaben, hvilket bl.a.
vor forsvarsminister har gjort.

Venlig hilsen,
Jørgen Manniche,
medlem af den danske fredsvagt, den længste protest i dansk demokratis
historie.

P.S. En forkortet udgave af dette brev vil blive mailet til NY Times, og
en kopi af ovenstående sendes til andre danske fredsfolk.

Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 23/10/2009