Fredsvagten ved Christiansborg

Pressemeddelelse 18. april 2008

FredsVagten ved Christiansborg

 

Møde med Forsvarsministeren

 

FredsVagten har fredag 25. april (fredsvagtdag nr. 2381) kl. 13 til 14 et møde med Forsvarsminister Søren Gade efter initiativ af Jette Glob.

 

I indbydelsen skrev vi:

Vi forestiller os et arrangement der* foregår ved FredsVagten. I tilfælde af dårligt vejr kan vi trække ind i Kongeporten.* primært handler om at du lytter til vore synspunkter. * er officielt, hvorfor vi vil udsende pressemeddelelse derom, og endvidere optage seancen elektronisk. Vi har forstået at du vil afsætte en time til formålet, og ser frem til at oplyse dig om den uoverensstemmelse vi ser mellem den politik du er med til at administrere og det venlige menneske vi ofte ser passere vores fredsstand.

(citat slut)

 

Dette oplæg fik vi ikke nogen forbehold overfor, da ministeriet ved Henrik Levison aftalte ovennævnte tidspunkt.

 

Vi vil stille med en lille delegation af aktive fredsvagter, og i øvrigt se til at ministeren blir mødt med fred. Dette osse i overensstemmelse med FredsVagtens grundlag (www.fredsvagt.dk/grundlag.php), som den metode vi tror på, herunder sammenhæng mellem mål og midler. Vores stand er dog meget åben for offentligheden og vi kan ikke nødvendigvis forhindre vrede, men vi vil forhindre at den, i givet fald, trænger ind på livet af ministeren.

Eventuelt må vi bede politiet hjælpe os, da vores demonstration altid er anmeldt hvorfor vi har krav på ordensmagtens beskyttelse mod utidige elementer. Det har endnu aldrig været nødvendigt, og vi regner ingenlunde med at det vil ske, men er opmærksomme på at ministerens tilstedeværelse vil kunne virke provokerende på nogle.

 

I FredsVagten har vi stor respekt for at ministeren kommer til os med parlamentærflaget og vil lytte til vore synspunkter.

 

På FredsVagtens vegne/

Bo Richardt

Dagmarvej 5

3060 Espergærde

4913-1887, 5090-1860

bo@fred.dk


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 19/04/2008