Fredsvagten ved Christiansborg

FredsVagten ved Christiansborg

5. januar 2009


FredsVagten har henover julen haft en 'nabo' i form af et 'Midlertidigt Monument for faldne danske soldater'. På et stort stykke papir havde man opregnet de danskere der er døde i oversøisk tjeneste for vort land, flankeret med blomster og kirkegårdslys. Monumentet er dd fjernet.

Vi er ikke helt sikre på hvem der står bag, men rygtet peger på "Danske Soldaters og Pårørendes Støttefond" (DSPF). (se www.stsop.dk)

Dette giver os anledning til at påpege at listen over dem danske soldater slår, og har slået ihjel i de aktuelle terrorkrige; Irak og Afghanistan, er meget længere.
FredsVagten er imod krig som politisk middel og må i den sammenhæng, uanset al medfølelse med de efterladte, pege på at danske soldater er en del af krigens maskine som ødelægger liv og samfund i et omfang som kalder på langt større sorg og medfølelse.

De danske soldater er frivilligt gået døden i møde for en sag de troede på, må vi formode; 'De gav det ultimative offer for vort land' står der på monumentet. Dette lyder jo ganske hæderværdigt hvis man ikke reflekterer over at 'vort land' pt defineres af en statsminister hvis motiver til at støtte op om Irakkrigen aldeles er tvivlsomme. Og et folketingsflertal som i terrorismens skygge mener at kampen for vores sikkerhed skal føres tusinder af kilometer fra den fædrene jord.


Efter FredsVagtens mening er terrordiskursen falsk.

For det første blev den boostet af 11. september (9/11), men denne forbrydelse er ingenlunde retslig forsvarligt opklaret. For det andet er den reelle risiko for at blive ramt af terror her i Danmark meget lille, og for det tredje kan angrebskrige mod islamiske lande der reelt ikke har truet os, kun være med til at radikalisere hadet mod Vesten. Det er psykologi for begyndere. Så efter FredsVagtens mening er det særdeles tvivlsomt for hvad disse soldater gav deres liv ('ultimative offer').

 

Uvidenhed er ingen undskyldning for loven, hvorfor vi må fastholde at de unge danske mænd selv er skyldige i at have valgt krigen, uanset at de er blevet forlokket af propaganda og direkte løgn.

De civilsamfund hvor krigen føres har imidlertid ikke haft noget valg. Og dér taler vi jo ikke kun om døde soldater. De civile tabstal i Afghanistan oversteg allerede i vinteren 2001-02 langt tabene ved 9/11.
Derfor er det FredsVagten magtpåliggende at bestride denne snævre fokus på faldne danske soldater, en fokus der breder sig langt ind i fredsbevægelserne og venstrefløjen. Vi fokuserer på ALLE faldne i de ulykkelige krige.

 

Vedtaget på stormøde 3. januar 2009

 

kontakt

Bo Richardt,  5090-1860, bo@fred.dk


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 06/01/2009