Fredsvagten ved Christiansborg

Kom til fest for fred

FredsVagten ved Christiansborg har d.19. okt. stået på Christiansborg Slotsplads i 6 år.

Vi protesterer mod dansk deltagelse i "Krigen mod Terror" under hovedmottoet
Krig er Terror

Danmark har ikke ført krig i 135 år. Et "forsvarsministerium" er overordnet
vores militær, og vi har kunnet nøjes med at ha' det, ikke bruge det, til 19. oktober 2001.

Da gik Danmark i krig; langt væk og uden risiko for at Afghanistan kunne bekrige os tilbage.

Danmark gik til angreb mod et ukendt antal uskyldige afghanere, der aldrig har truet os. Og to år senere skete det samme i Irak.

Begge lande ligger i dag i ruiner, med en levestandard som for århundreder siden, med utallige mennesketragedier, med millionstore flygtningestrømme - til voldsom belastning af nabolandene, med et stadig voksende antal desperate modstandskæmpere.

Og terrorismen i verden er mangedoblet.

19 oktober 2007 vil blive markeret på FredsVagtens plads med sørgeflor, folkelig optræden med musik og taler og medvirken af vores dejlige allierede, Anne Marie Helger og Jesper Klein. Sidstnævnte vil kl. 14 af førstnævnte få overrakt en fredspris som formand for Kunstnere for Fred.

Der bydes på frisk, dansk kildevand og fine fredsflag til alle børn.

VELKOMMEN!

------------------------------

Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 09/10/2007