Fredsvagten ved Christiansborg

 

FredsVagten ved Christiansborg
Ved Jørgen Manniche.
Stubbedamsvej 9 b st/v,
3000 Helsingør

FredsVagten, d. 28. april, 2009
Til udenrigsminister Per Stig Møller !
cc: Folketingets udenrigspolitiske udvalg

FredsVagten, der ikke er politisk eller på anden måde tilknyttet andre
interesser end at fremføre en alternativ fredspolitisk holdning til vor
førte krigsdeltagelse, kan ikke stiltiende være vidne til den masakre,
der er i gang på Shri Lanka.

Derfor anmoder vi udenrigsministeren om at tage initiativ til/medvirke
til/bakke op om FNs nuværende bestræbelser for, at der øjeblikkeligt
kommer en ny våbenhvile i stand, og at denne våbenhvile fører til
forhandlinger, der sikrer menneskerettighederne på Shri Lanka.

På vegne af FredsVagten,
med venlig hilsen,

Jørgen Manniche


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 02/05/2009