Fredsvagten ved Christiansborg

 

Kære Alle.

Soldaritetssultestrejken fortsætter i dag.

STØT ELLER TAG AKTIV DEL.
Juha sender en hilsen. Han har haft en rolig nat på
Christiansborg Slotsplads.

Der er opsat flotte bannere, og der er mulighed for at
skrive under på en erklæring.

NEJ til STAR WAR

De sultestrejkende i Tjekiet og den viste solidaritet
ude omkring i mange andre byer i Europa, sender
fredelige signaler fra bekymrede borgere, der ønsker
fred på jorden og i det ydre rum.

JORDEN - LUFTEN - HAVET - RUMMET - TILHØRER ALLE

Opstillingen af radaren i Tjekiet er blot een af mange
opstillinger af militært isenkram rundt omkring i
verden. Alle installationer forbindes i et globalt
netværk, herunder de 10 missilinstallationer, der
opstilles langs Østersøens kyst i Polen.

Man kalder det for et Missilforsvar, men
installationerne indgår også i USA's langtidsplaner
for oprustning og atomkraft i det ydre rum.

Derfor er det vigtigt at borgere i såvel Europa som
resten af verden viser deres holdning til denne
omfangsrige, resourcekrævende og ufatteligt dyre
oprustning.

Skal vi fortsætte med at give disse militære strateger
og deres politiske fortalere mere magt til at gøre
vores verden og det ydre rum til en krigsskueplads for
endeløse krige, eller skal vi aktivt tage afstand og
forsøge at stoppe disse planer og i stedet anvende de
mange milliarder til at skabe humanistiske forhold for
verdens befolkninger?

Det er op til dig.

KRÆV ET STOP - IKKE MERE MILITÆRT SKROT

Vil du vide, hvad du kan gøre for at stoppe disse
planer?

* RING TIL JUHA på telefon 51 82 41 27.

* Skriv under på www.nonviolence.cz idag.

En dansk version af underskriftsliste kan findes her:
www.arnehansen.net/080513NOSTARWARSpetitionDA-1.doc

* Print listen ud og få familie og venners
underskrifter.

* Sæt en bod op i din by eller gå på gaden, i det
lokale indkøbscenter, bibliotek, bus/togstation for at
indsamle underskrifter.

* Videresend denne e-mail til mindst 10 personer.

* Du opfordres også til at sende en meddelelse til
udenrigsministeriet for at meddele, at du har
protesteret:

Jeg sender et forslag til tekst, som du kan kopiere,
Du kan føje dine egne kommentarer til eller skrive din
helt egen version.

--------

Til Udenrigsministeriet <um@um.dk>

Udenrigsministeriet har tidligere modtaget en
protestskrivelse vedrørende USA's Missilforsvar og
opstillinger i Europa fra Juha Uski, Fællesskabet for
Menneskets Udvikling.

Til orientering har jeg underskrevet protesten mod
opstilling af radar installation i Tjekiet, og
opfordrer herved det danske Udenrigsministerium til
ikke fortsat at støtte op omkring USA's
missilskjoldsplaner og oprustning i det ydre rum.

At støtte USA's krigsstrategier og en ny
oprustningsspiral, skaber ikke fred i verden, men vil
destabilisere og bringe vores land på
konfrontationskurs med en række andre stater.

Jeg ønsker at gøre opmærksom på, at regeringen i
stedet for at støtte op om disse planer opfordres til
i stedet at føre en reel humanistisk udenrigspolitik,
der vil bidrage til at forbedre de menneskelige
forhold og formindske ulighederne i verden mellem rige
og fattige i befolkningerne.

Med venlig hilsen

(NAVN, E-mail,
ADRESSE

--------

TIDLIGERE mails:

--- Arne Hansen <post@arnehansen.net> skrev:

> Fra: Arne Hansen <post@arnehansen.net>
> Til: post@arnehansen.net
> Emne: Internationel sulte
> strejke mod USA's t
> jekkiske Star Wars
> eventyr er begyndt
> i dag - også unders
> kriftslinsamling fo
> r tjekkers folkeafs
> temning
> Dato: Tue, 13 May 2008 14:11:35 +0200
>
> Fra Juha Uski <juhauski@gmail.com>
>
> PRESSEMEDDELELSE 13.5.2008
>
>
>
> Internationel sultestrejke mod USA's tjekkiske Star
> Wars eventyr
>
>
>
>
>
> Jan Tamas, lederen af den tjekkiske bevægelse mod
> den planlagte amerikanske
> militærbase, vil begynde at sultestrejke tirsdag den
> 13. maj. Han vil få
> følgeskab af Jan Bednar, en aktivist i bevægelsen. I
> Danmark vil en
> solidaritets-sultestrejke finde sted ved
> Christiansborgs Slotsplads fra Tirsdag
> d. 13. maj kl. 12:00.
>
> "Vi har forsøgt næsten alt muligt, men vores
> regering har ikke villet lytte til
> os. Den fortsætter med at ignorere det faktum, at
> mere en to tredjedele af den
> tjekkiske befolkning er imod denne plan," udtaler
> Jan Tamas, med reference til
> den opinionsundersøgelse som fandt sted i marts
> måned 2008, og som viste at 67 %
> af tjekkerne var imod den planlagte indsættelse af
> en amerikansk radar i
> Tjekkiet, som en del af USA's Missilforsvar.
>
> "Vi henvender os for støtte i vores bestræbelser hos
> vores udenlandske venner,
> idet dette ikke blot handler om et lokalt
> anliggende, men et regionalt." For
> tiden har 16 byer i Europa givet deres støtte til
> sultestrejken, og vil slutte
> sig til de to tjekkere ved at gå i
> solidaritetssultestrejker i deres byer. Disse
> inkluderer Paris, Athen, Rom, Budapest, Berlin,
> Amsterdam, Madrid, Zürich,
> Porto, Bruxelles og andre storbyer. De fleste steder
> sker denne som en
> kæde-sultestrejke, hvor hver deltager sultestrejker
> kun en eller to dage.
>
>
>
> Juha Uski, aktivisten fra Fællesskabet for
> Menneskets Udvikling, vil deltage i
> denne politiske demonstration – faste i 24 timer i
> solidaritet med de tjekkiske
> aktivister. Han vil kun indtage vand i perioden fra
> tirsdag den 13. kl. 12:00
> til onsdag den 14. kl. 12:00. I løbet af den periode
> vil han opholde sig hos
> Fredsvagten på Christiansborgs Slotsplads.
>
> Vi anmoder interesserede mennesker, der ønsker at
> deltage i denne protest, om at
> besøge os på Christiansborg Slotsplads – for at
> planlægge og lave aftaler om en
> fortsættelse af denne internationale demonstration,
> som vil løbe af staben
> indenfor de næste 2 uger. Vi anmoder også alle om at
> besøge os for at støtte med
> en underskrift til den internationale igangværende
> underskriftindsamlingskampagne, lanceret af
> tjekkerne, online på:
> www.nonviolence.cz.
>
> (og en dansksproget liste til manuel indsamling af
> underskrifter ligger på
> www.arnehansen.net/080513NOSTARWARSpetitionDA-1.doc
> til evt udprintning )
>
> Et brev omhandlende ovenstående er ligeledes blevet
> sendt til den tjekkiske
> ambassade, amerikanske ambassade, det danske
> udenrigsministerie, danske
> medlemmer af det Europæiske Parlament,
> organisationer, politiske partier og
> medier.
>
>
>
> Information om sultestrejken kan findes på
> www.nonviolence.cz. Websiden vil
> dagligt blive opdateret med videoklip fra Prag - og
> hvis muligt - også fra
> andre europæiske byer, hvor der, fra i dag, foregår
> sultestrejker og andre
> aktiviteter.
>
> Flere informationer kan findes på ovennævnte
> webside, eller se de seneste
> interviews med Dr. Tamas på 'Democracy Now':
>
(http://www.democracynow.org/2008/4/18/no_bases_for_empire_international_activists)
> eller 'Russia Today'
> (http://www.russiatoday.ru/guests/video/1170).
>
> Med venlig hilsen
>
> Juha Uski
>
> På vegne af Fællesskabet for Menneskets Udvikling
>


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 24/05/2008