Fredsvagten ved Christiansborg

kære gode venner og støtter

 

Nyhedsbrev nr. 4, januar 2008

regnbue over FredsVagten

Vores 6-årsdag 19. oktober fik en rimelig god opmærksomhed i offentligheden. Dette skyldes efter min vurdering primært 2 forhold… udover naturligvis den grundlæggende seje indsats fra de udholdende fredsvagters side.

 

Dels at Jens tog et godt initiativ og inviterede Jesper Klein til at modtage årets PiiSarT Fredspris, og Anne Marie Helger til at overrække den. Så havde vi et par gode pinger tilstede og det er jo noget medierne gider komme efter i deres personfiksering.

Dels at jeg efter stormøde-beslutning kontaktede Ritzau med forslag om at lave en lidt længere artikel til optryk i gratisaviserne… som nogen mente at de er begyndt at gøre. Jeg lokkede med at Lars Ro var i byen, altså en mulighed for at spørge til motivationen hos ham, som startede FredsVagten d. 19. kl 18:30. Men den krog bed Ritzau-journalisten ikke på, til gengæld ville hun gerne lave et interview med mig på stedet i telefonen.

 

Dette interview blev udsendt som nyhedstelegram, og afstedkom at FredsVagten blev interviewet et par steder, og mange medier trykte nyhedstelegrammet. Der gik det op for mig at Ritzau er nøglen til redaktionernes interesse. Alle de mails vi selv sender… de læser de første 2 linier. Men Ritzau er et filter. Der var osse tv nyhedsindslag på selve dagen, som var en smuk men koldt blæsende dag. Blæsten lagde en dæmper på hyggen og vi blev ikke hængende længe.

Desværre betød den gode omtale ikke flere vagter. Nogle enkelte gamle støtter kom hen og hilste på – vældigt hyggeligt. Og en enkelt skrev sig igen på skemaet men er atter faldet fra. Og stadig flere af de seje er forsvundet. Det skal ikke være en bebrejdelse, alle gør hvad de kan, men en konstatering af at vores seje styrke stadigt skrumper en smule.

 

Der har været luftet en mulighed for den absolutte nødvendighed af at vi reducerer vagttiden til kun 4 vagter om dagen. Det vil betyde nedlukning allerede kl. 15. Så er vi der hverken i morgen- eller eftermiddagsmyldretiden. Og desuden står vores grej da for stor en del af dagen op af muren. Vi er jo altid i denne sammenhæng underlagt myndighedernes velvilje. Det er svært, og vækker en tanke om at den dag meget snart kan komme hvor I ikke længere har en FredsVagt at støtte. Hvis Thorleif eller Jørgen bliver syg… Som konsekvens af dette er Thorleif blevet beordret at klæ sig lidt varmere ;-), et påbud han har efterkommet, idet han er set med både hue og handsker.

 

Ydermere var vi så op til valget præget af at vi er politisk engagerede mennesker som skulle støtte op om valgkampen. Imidlertid må vi konstatere at Danmarks engagement i terrorkrigene ikke var noget tema i valget. Og det endte, som vi jo alle ved, med at Fogh blev genvalgt for anden gang siden han sendte nationen ud i angrebskrig på baggrund af løgn. Og Enhedslisten som er krigens mest ihærdige kritiker på tinge, var lige ved at ryge ud.

Jeg var så skuffet at jeg foreslog FredsVagten at strejke. Ikke gå hjem – målet var jo ikke nået, men strejke udfra parolen: Det danske folk fortjener ikke vores indsats!

Men denne idé fik ikke tilslutning så vi fortsatte ufortrødent bandsat ind i vinterens kulde og mørke hen under jul.

 

Som I husker fra sidste nyhedsbrev havde vi et hængeparti med krigsminister Søren Gade. Han lod sin sekretær aflyse engagementet med henvisning til valgkampen. Forståeligt nok, men nu fortsatte han jo altså på posten og vi har netop i forgangne uge genrejst forespørgslen om et møde.

 

I december støttede FredsVagten op om den internationale Klima-dag d. 8. Vores gode venner i Levende Hav ved skipper Knud Andersen arrangerede en demonstration i Nyhavn hvorunder vi gik 7 gange rundt på Kongens Nytorv med god jazz-musik som 'basuner'… forbrugstemplet Magasin's mure slog desværre ikke synlige revner derved og trafikken pruttede uophørligt klimaet lige i hovedet. FredsVagten har i øvrigt meldt sig ind i Levende Hav.

 

Det kan være svært at bevare visionen under disse forhold, men vi er fortsat i den position at vi har vores fredsvagt, vores sunde gode stand til at hjælpe os.

Vi har således besluttet en anbefaling på januars stormøde; at stikke op i Statsministeriet med en påtegnet løbeseddel til Fogh. Jeg har været deroppe 3 gange siden nytår, men ved ikke om nogen andre har.

 

Næste gang jeg skriver er det med indkald til generalforsamling.

Venligst

Bo


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 17/07/2008