Fredsvagten ved Christiansborg

Hvordan fungerer vagten

Ideelt set vil den være åben fra 10 – 16 hver dag, men reelt er den åben når der kan skaffes vagter til det, og det er her i 2019 ret svært. Så typisk holder vi åbent op til 5 timer hver dag... stadig HVER DAG

Vi har ikke længere noget vagtskema i fysisk form, vi skriver os ind i et online-skema og det kører stort set autonomt, så vi har heller ikke længere en person som er ansvarlig for at skemaet hænger sammen og er udfyldt hver dag.

FredsVagten kan kontaktes på fredsvagt@fredsvagt.dk

Eller hvis man vil tale med nogen kan man ringe til Doris  k.doris@gmail.com på 2286-6290,  (pt. skemalægger) eller i nødsfald til Bo på bojak_bludo@yahoo.dk 5090-1860

Venligst

Bo

Opdateret august 2019

 


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 18/08/2019