Fredsvagten ved Christiansborg

"Gamle nyheder"… Ting som tidligere stod på forsiden, men måtte vige pladsen for nogle nye ting.

Sakset fra forsiden 11/10 2023:

Torsdag d. 19. okt. 2023 markerer FredsVagten sine

22 ÅR

ved at samles på Christiansborg Slotsplads fra kl. 15 til cirka 17


for at snakke, synge og spille mm.


Sakset fra forsiden 04/09 2023:

Nyhedsbrev 64, januar 23

Nyhedsbrev 63, oktober 22

Nyhedsbrev 62, juli 22


Sakset fra forsiden 04/07 2023:

NATO-topmødet i Madrid 28-30 juni 2022 blev i dansk presse omtalt som et møde der handlede om krigen i Ukraine og Rusland set som trussel mod Finland, Sverige , Østersølande og østeuropa generelt. Ingen større global forståelse af militærorganisationen og dens globale krigsførelse,tilstedeværelse og økonomiske betydning . Men stort fokus på at NATO ønsker  en udrykningstyrke på 300.000 soldater. Fredsbevægelser var dog tilstede i tusindvis i byen og fremlagde vore synspunkter - her formidlet i en lille  men  oplysende  dokumentar

 Fredsvagten fik på grundlovsdag for minoriteter 5. juni 2022 på Christiania mulighed for at tage ordet Klimabevægelsen Extinction Rebellion udførte  6-13 maj daglige oprør og protester imod  klimaskadeige 
aktiviteter . Ida Harsløf talte foran Folketinget imod krigenes ødelæggelser og forurening 


Nyhedsbrev 61, april 22


Velkommen til fredsministeriums 10 års jubilæum, lørdag den 23. april 13.00 – 22.00 i Jerusalemkirken i København.

program


FredsVagten fordømmer våbenindustri, kolonisering , slaveri, brud på folkeretten, imperialisme og agressionskrig , kræver afskaffelse af atomare, biologiske og kemiske våben, ser det som en humanitær pligt at tage sig af flygtninge og hindre folkemord , hævder befolkningers ret til at forsvare sig mod erobring , anerkender havenes ukrænkelighed , forbyder brug af private hære og lejesoldater , støtter styrkelsen af de juridiske og diplomatiske institutioner , understreger at krige startes af landes ledere , men ikke nødvendigvis har støtte i deres befolkning , og mener at alle uenigheder om landegrænser skal afgøres ved obligatorisk voldgift under FN


Frie mediers rolle i et demokratisk samfund . Udtalelse med vore nordiske samarbejdspartnere omkring
 krigen i Ukraine og Europa


FredVagten deltog i  FN´s årlige dag mod racisme 19. marts på den Røde Plads . Hyggelig og solrig dag!


Nej til amerikansk militær på dansk jord Jan Øberg . Historisk pressemøde 10.februar 2022. Plakat Klimatosser

mod Krig .  Udtalelse fra Fredsbevægelsen


Appel om fred ved grænsen til Ukraine  for børnenes skyld !
Her SOS Børnebyernes skrækkelige beskrivelse
af børnenes situation

UKRAINE ON FIRE. Dokumentar om oprøret på Maidan-pladsen og i Odessa . Oliver Stone 2017
Dansk synspunkt på Ukraine ( DIIS 2016)  . ICAN om Ukraine . Fredsbevægelsen om Ukraine/Rusland
Greenpeace om "Russisk olie flyder stadig gennem Storebælt 19.marts 2022 


Nyhedsbrev 60, januar 22


Ny meget  oplysende film om stormagtskonflikt og voldsom A-våben oprustning i Arktis . Norsk film med Nordnorge ( og Grønland ) i centrum . 
Håbefuldt ??? 3. januar 2022 : 5 stormagter giver hånd på ikke at indlede atomkrig


For 20 år siden : endnu en angrebskrig der ændrede hidtil ført dansk udenrigspoltik påbegyndes med dansk krigsdeltagelse : Krigen mod Irak . Vi på FredsVagten dengang håbede  blot på at Anders Fogh ville snuble over en brosten på vej ind i Borgen. Vi - og mange andre i verden f.ex.netop afdøde Desmond Tutu - venter dog stadig på et opgør med angrebskrigsførelse og en undskyldning fra Danmark  og Anders Fogh . Det samme gør vi stadig nedenfor ved Borgens fod . Anders Fogh kan måske i samme undskyldning indtænke en beklagelse til 655.000 irakeres familier? Så ville det jo være smukt


Forslag om et nytårsforsæt 
Åbent brev til Forsvarsminister Trine Bramsen , Udenrigsminister Jeppe Kofod og Udlændinge- og
Integrationsminister Mattias Tesfaye 


Kampen for at ulovliggøre Atomvåben . Gennem lobby-organisationen ICAN , gennem FN ... og måske også nu gennem dansk og tysk deltagelse i nedrustningskonferencer ?


Jan Øberg taler 20.november 2021 om udsigterne til krig eller fred de kommende 10 år
UBUNTU-huset 20.november 2021


MØD NOGLE AF DE UNGE AFGHANERE DER ER VOKSET OP I AFGHANISTAN DE SIDSTE 20 ÅR!
Deres opvækst , forhåbninger og valg i deres invaderede og krigsramte fædreland. Nænsomt beskrevet gennem deres egne ord . Ind imellem tårefremkaldende beskrivelser af vanskeligt levet liv i vigtig bog :
Sune Engel Rasmussen : Nyt Blod.Portræt af Afghanistans generation 9/11


 
Ufattelig brutal udsultning af det afghanske folk der åbenbart skal straffes hårdt  og kollektivt af vore
angrebskrigsførende statsmagter der indefrøs den Afghanske Nationalbanks midler da de
forlod landet for 2 mdr. siden - bare sådan 10 billioner dollar !


Pressemeddelse 19.Oktober 2021 ved 20-årsdagen 


Sakset fra forsiden 19/01 2022:

19.Oktober 2021 : Danmark har været i 4 angrebskrige siden 2001 ..og FredVagten har derfor været
på gaden foran Christiansborg i 20 år . TV2Lorry sendte dette nyhedsglimt.


40 % af USA´s investeringer i afghanske entrepenørfirmaer ( 2 trillioner dollar ) endte hos Taleban 


Nyhedsbrev 59, oktober 21

 FredsVagten deltog 5. september i den nationale fejring af den danske krigsindsats foran Christiansborg
dog på den solrige side af kanalen . Foto : 1. 2. 3. 4. 5. 


FredsVagten deltog 1-2 september i demonstration foran dansk krigsindustris årsmøde og våbenmesse
i Aalborg . Trine Bramsen var også mødt op for at fremlægge regeringens ønsker til industrien. Vi der
ikke  respekterer industri der bliver rig på krig ret meget havde også viden at fremlægge ( i eget regi ) .Bl.a.
de helt ufattelige beløb der investeres i Atomvåben der netop af et flertal af staterne i FN er blevet erklæret
som ulovlige våben ligesom giftgas ! Og så var der fremlagt en smuk nyhed om en borgmester ( desværre 
ikke en borgmester i Aalborg ) der prøvede at erklære sådanne våbenmesser uønskede i sin by .


Poya Pakzad om den militære rømning af AfghanistanNyhedsbrev 58, juli 21

 


Nyhedsbrev 57. april 2021


Så er det til lommerne igen for at kunne være i krig på eliteniveau rundt omkring i verden f.ex. erstatning for aflyste krigskontrakter  eller F35  kampfly


11.september 2021 trækkes alle fremmede tropper under USA´s ledelse ud af Afghanistan. Danmark fortsætter sin krigsførelse og sender tropper til Mali med efterhånden stor ekspertise fra Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien. Denne gang har fredsbevægelsen glædeligt meningssammenfald med et antal folketingsmedlemmer: Enhedslisten vedrørende Mali 
Den danske hær er nu krigsvant og professionel og skal nok matche den franske fremmedlegion og "forsvarsministeren" kan godt være stolte af dem som særdeles professionelle- men er det dansk interesse at være tilstede i alle disse krige ? Er vi ikke blot nyttige idioter for USA´s eller Frankrigs interesser ? Og deres forældede drømme om stor indflydelse i verden på andre kontinenter og i tidligere kolonier. Hvis du tvivler på dansk krigskompetence så læs f.ex. Thomas Rathsack : Jæger i krig med eliten


Der er mange millioner triste menneskeliv og tab af menneskelig glæde og menneskelig mening med livet i krige - der er dog også rigtigt "gode" penge at hente for nogle andre mennesker i magtpositioner langt væk fra krig. Sydafrika ligger ifølge dokumentar inde med Gaddafis store beholdning af dollar. Andre f.ex.Danmark satser på at Libyens store guldreserver skal betale dem for at genopbygge Libyen . Suk !


FredsVagtens dag 7093 og FN´s årlige dag imod racisme 21. marts tilbragte vi  med en dejlig fredsvagt på den  Røde Plads . FredsVagten er af den opfattelse at de førte krige siden 2001 har medført en stigende racisme og manglende respekt for mennesker der enten ligner mennesker fra eller blot deler religiøs opfattelse med mange mennesker i de angrebne lande. Se evt. Ole Vilhelm Wagners fine foto fra den dejlige dag .


 Foreningen FredsVagtens Venner afholder den årlige generalforsamling søndag d. 11.4 kl.15 hos Minna Skafte Jensen, Søndre Allé 17, 2500 Valby . Dagsorden .Valg af dirigent og referent.Bestyrelsens beretning. Godkendelse af regnskab.Indkomne forslag.Forelæggelse af budget , herunder fastsættelse af kontingent. Valg af bestyrelse. Valg af bilagskontrollanter. Evt. 

Hør her lokalradio-kommentar ( 56 min.) fra Jørn Boye Nielsen ( RIKO) til Danmarks kommende ny udenrigspolitiske strategi der er på vej fra nuværende udenrigsminister Jeppe Kofoed . Her Jørn Boye Nielsens samlede skriftlige kommentar til oplægget. Vil "ny udenrigspolitisk strategi" føre til færre angrebskrige, flere aktive mæglingsforsøg og mere samarbejde med demokratiske men ubevæbnede græsrødder der arbejder imod uretfærdigheder? 


22 januar vedtog 51 nationer i FN en traktat der forbyder atomvåben . Samme dag havde Christian Juhl og partier i Folketinget anmeldt en forespørgselsdebat til udenrigsministeren om det ikke ville være fornuftigt for Danmark at tilslutte sig traktaten ? Debatten kan stadig ses her på Folketingets TV . Christian Juhl går på
talerstolen og fremlægger beslutningsforslaget når du sætter uret nedenunder Folketingets TV skærm til kl.14.45.00

Tue Magnussen beskriver i Altinget kort det ny syn på A-våben i traktatens indhold ( at de sidestilles med farlige og forbudte kemiske våben)  . Danskerne er - som de plejer at være når det gælder både atomkraft og atomvåben for 80% vedkommende imod at sætte så farlige kræfter i spil omkring sig. Imens de snakker inde på Borgen appelerer fredsbevægelsen udenfor med voldsom lyd og  ufarlige lys.


Nyhedsbrev 56 januar 21


Brug 50% af de militære udgifter til global problemløsning . Underskriv TFF-deklarationen fra 22.december 2020 her.


Pressemeddelse i anledning af at FredsVagten 17. december har stået 7000 dage  imod de i mange år førte angrebskrige - vi er for at  give freden en chance og for at der bliver ført en aktiv fredspolitik .


USA´s "Krig mod Terror" har fordrevet 37 millioner mennesker  ifølge Brown University


Pressemeddelelse

FredsVagten 19 år, 19.okt.2020

19 år – børn går fra nyfødte til voksne/ 19 år har vi stædigt håbet på en eftertanke om krigenes mening og nytte/ 19 år har vi dog set dansken trække på skuldrene/ 19 år har vi set vore politiske ledere ganske enstemmigt gå ind for krig. 

Og dog fortsætter vi FredsVagten dag ud og dag ind/ en lille flok bandsatte realidealister/  latterlige (?) i vores håbløse håb, men levende; En lille knast i krigsbegejstringens bonede gulve. (læs mere) . Lille status 19 år efter over krigssituationen i Afghanistan fra Brown University , USA

 


Nyhedsbrev_55 oktober 20


Det ser ud til at Bush-doktrinen fra 2001 om at udskifte 7 udemokratiske regeringer i det større Mellemøsten - det han kaldte "Krig imod Terror"- er blevet skrinlagt af USA omkring  2011 da Barack Obama iagttog  de politiske og samfundsmæssige resultater af tæppebombardementerne af regeringskontorerne i Libyen 2011 . Samme år startede et fredeligt "arabisk forår" i Syrien der blev overtaget af krigsførende grupper der førte borgerkrig hvor ( igen ) Saudiarabien, Catar &Tyrkiet men nu også Rusland  og Irak deltager  med tropper der støtter henholdvis de  lokale (alle konkurrerende islamistiske ) militante oprørsgrupper som i Libyen eller omvendt støtter regeringen i Damascus ( Rusland og Irak) . Følg f.ex. her krigshandlinger i Syrien gennem "Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder".  "Verdens-eliten" er derimod på vej hen imod at søge sammen om muligheder for at skabe fred i Syrien gennem "Syria Peace Talks" fra 2015 og frem  .  I Danmark kommer daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt alligevel  i 2013 hjem med denne for os krigsmodstandere bedrøvelige meddelelse . Heldigvis var hun ikke velorienteret . Man kan også læse om alle virkelighedens krigs- detaljer i krigen mod Syrien f.ex. i denne fine bog : Christopher Phillips "The Battle For Syria. International Rivalry In The New Middle East"- og følge hans blog om emnet . Det er desværre umuligt at få noget nærmere at vide om de militære kamp-forhold , lokal magt , penge og forhandlinger i Syrien i dansksprogede medier. Men alle udviklinger i krigen om magten i Syrien frem til 2020 kan altså læses hvis man har tid . Det ser i øvrigt ikke ud til at Donald Trump er tilhænger af at fortsætte krige imod de tilbageværende  "slyngelstater" ? Eller ?


Danmark skal ikke købe ny kampfly for at tilpasse sig teknisk til USA´s krigsførelser . Underskriv Borgerforslag

Kommentar Jan Øberg 7.september 2020 


 

USA satser på at bevare sit verdensherredømme med sattelitstyrede præcisionsbombninger. Som set ved fjernelsen af regeringer i Afghanistan, Irak og Libyen . Hvem er næste ? Iran?? Venezuela ?? Danmark er med men kun under amerikansk kommando. Fin bog dokumenterer udviklingen i den amerikanske elites militære tænkning siden deres nederlag på jorden  i Vietnam hvor de mistede 53.000 soldaters liv ( 5,7 millioner vietnamesere mistede livet )

Det handler kort fortalt om at få så få amerikanske soldater som muligt i kamp  på jorden - derfor er der ganske få amerikanske dødstal i krigene de har anført siden 2001 hvor de mest har koncentreret sig om sattelit-dirigerede præcisions-flybombninger og drone-angreb på uønskede regeringer og ladet andre derefter kæmpe om magten på jorden og gade for gade. Læs gerne forskelligt skrevet af denne i Danmark negligerede men militært kollosalt vidende mand imod angrebskrige ( Bush-doktrinen fra 2001 om at fjerne regeringer i 7 lande i det større Mellemøsten ) Andrew Bacevich: oversigt her


Dejligt en sjælden gang gennem Christian Juhl at høre fredsbevægelsernes stemme repræsenteret smukt, klart , vidende og jordnært i spørgsmål om magt,oprustning, stormagtssammenstød og krig . Ikke som oftest i det større  Mellemøsten men i det størrre Arktis-område. P1 debat 23.juli 


Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben . Underskriv  Borgerforslag


Nyhedsbrev_54, juli 20


Militæret, Magten og Miljøødelæggelserne . Klimatelt 2020 . NOAH og Fredsministerium


Nyhedsbrev 53, april 20


 "The fury of the virus illustrates the folly of war" . FN's generalsekretær om virus-krisen


 

Foreningen Fredsvagtens Venner udsætter sin generalforsamling fra 24.4. til 29.5.2020 kl. 14 hos Minna Skafte Jensen , Søndre Alle 17, 2500 Valby Dagsorden: Valg af dirigent og referent . Bestyrelsens beretning .Godkendelse af regnskab. Indkomne forslag. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Valg af bestyrelse . Bo, Eileen og Minna genopstiller. Valg af bilagskontrollanter. Inge og Jessie genopstiller. Ændring af sidste sætning af Vedtægternes paragraf 9: ”I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue overdrages til Amnesty International.” Eventuelt. Fredelige hilsner. Minna, forkvinde 


Costs of war . Watson  Institut. Brown University. Rhode Island.  

Frit institut der forsker i forskellige aspekter af omkostninger affødt  af "krigene mod terror"
siden 2001 med 23 ansatte forskere. 
Da FredsVagtens eneste ven blandt  fredsforskere har været Jan Øberg - også selvfinansieret- i alle 
krigsårene  er vi jo ved at falde i svime over hvad det dog kan lade sig gøre at forske i hvis der er
milliardær-donorer nok !


Nyhedsbrev 52 januar 20 


Invitation til og Program for FredsVagtens dag nr. 6666 

lørdag d. 18. januar 2020 kl. 16 - 20 i kulturhuset Union, Nørre Allé 7, Kbh. N

Udtalelse fra FredsVagten i anledning af 6666 DAGES daglig tilstedeværelse 

Præsentation af Jan Øberg i anledning af FredsVagtens dag nr. 6666

 

JAN ØBERG TALER TIL FREDSVAGTEN PÅ DAG NR. 6666

 


Fredsvagtens Venners vedtægter som ændret 1. december 2019 


Valby, 10.11.19

FredsVagtens Venner, ekstraordinær generalforsamling

 Hermed indkalder jeg til ekstraordinær generalforsamling 1.12.19 kl. 14.45

hos Doris Kruckenberg, Henrik Ibsensvej 4, 1813 Frederiksberg C.

 Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Opdatering af vedtægter

Eventuelt

 

Bestyrelsen foreslår følgende opdatering af vedtægterne:

§ 2 FredsVagtens formål

FredsVagten står foran Christiansborg hver dag fra morgen til aften siden 19.okt. 2001 ved Håbets Ild.

erstattes med:

FredsVagten står foran Christiansborg hver dag siden 19. okt. 2001

 § 6 Bestyrelse

Bestyrelsen består af 3 eller 5 personer. Et bestyrelsesmedlem er udpeget af repræsentantskabet.

erstattes med:

Bestyrelsen består af 3 personer.

 

Venlig hilsen

Minna Skafte Jensen

forkvinde


Pressemeddelelse

I anledning af at FredsVagten ved Christiansborg nu har stået på Slotspladsen i

18 år=6575 dage

                     med vores daglige demonstration for at minde politikere og medborgere om at der er brug for en aktiv fredspolitik


Nyhedsbrev 51 oktober 2019


Tilmeld dig årets Kanalrundfart for Fred på FN's internationale dag for Fred 21.september.
Send din tilmelding til : jessie@smorumnet.dk
 beskrivelse af begivenhed  her


Nyhedsbrev 50 juli 19

 

Nyhedsbrev 49 april 2019


Foreningen FredsVagtens Venner holder generalforsamling torsdag d. 4.4 2019 kl 20 hos Minna Skafte Jensen, Søndre Allé 17, 2500 Valby    Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Forelæggelse af budget , herunder fsatlæggelse af kontingent 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af bilagskontrollanter 8. Eventuelt   Fredelige hilsner Minna, forkvinde

Nyhedsbrev 48. januar 2019


Fredsvagten - 17 år på gaden for Fred 19.oktober 2018   Smuk fødselsdagsgæst udsender tillægsønske til Trump og musikalsk trio bestående af FredsVagter  udtrykker fredsønsket på dagen - og så er der lagkage !


Nyhedsbrev 47. oktober 2018


Ny bog klarlægger danske industrielle  interesser i krigene ( side 76-87 ) og den danske opfattelse af sig  selv som krigsmagt
Her en kortere og  mundret formulering  på gaden   


 Tilmeld dig ! Kanalrundfarten for Fred på FN's Internationale Fredsdag 21.september  


 Nyhedsbrev 46, juli 2018


Sakset fra forsiden 21/07 2019:

Nyhedsbrev 45, april 2018


PRESSEMEDDELELSE  FRA FREDSVAGTEN VED CHRISTIANSBORG I ANLEDNING AF AT VI HAR STÅET HER HVER DAG I 6000 DAGE FREDAG D.23 MARTS
 Kristian & Vagter hyggesynger på dagen


Foreningen FredsVagtens Venner holder generalforsamling

søndag d. 15.4 2018 kl 19.30

hos Eileen Mecklenburg , Kastelsvej 22,2 tv. 2100 Kbh.Ø 

Dagsorden :

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Forelæggelse af budget , herunder fsatlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af bilagskontrollanter

8.Eventuelt


 Nyhedsbrev 44, januar 2018


Nyhedsbrev 43, oktober 2017


IGEN I ÅR PÅ FN´s FREDSDAG TORSDAG D. 21 SEPTEMBER 2017 GÅR FREDSBEVÆGELSEN I BÅDENE kl.16.30 TIL FORDEL FOR EN ALTERNATIV DANSK FREDSPOLITIK. KOM MED !
INFORMATION OM TILMELDING HER 
Lille hyggelig videooptagelse fra Fredsrundfarten ( 10 min. )


Nyhedsbrev 42, juli 2017


Nyhedsbrev 41, april 2017


FredsVagtens Venner holder sin årlige generalforsamling 7. april 2017 kl 19

Hos Minna Skafte Jensen, Søndre Allé 17, Valby

 

Fast dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen beretning

Godkendelse af regnskab

Indkomne forslag.

Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

Valg af bestyrelse

Valg af bilagskontrollanter.

Eventuelt.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Der er navne på de 5 medlemmer der indgår i bestyrelsen, så man risikerer ikke at blive presset hvis man møder frem :-)

Hvis man ikke er medlem er man alligevel velkommen da medlemskab for 2017 kan betales ’i døren’ og er valgfrit, minimum én krone (DKK)

 

Venligst

bestyrelsen


FRED

Også Bob Dylan - Nobelpristager i litteratur 2016 - og hans sange synges stadig . Her en smuk video-udgave af hans sang om våbenhandlerne her fra vor tid "terrorkrigenes" tid  . Desværre endnu mere aktuel end dengang i 1963. Set af mere end 1.000.000 mennesker.  


 

Nyhedsbrev 40, januar 2017


VI RUNDER 5555 DAGE MED FREDSKONCERT-HYGGE . OPERAEN CHRISTIANIA 6. JANUAR KL.21


VI RUNDER DEN 5555.DAG OG INVITERER TIL LYSDAG 2.JANUAR FRA KL. 16


"TAK FORDI I STÅR HER ENDNU SAGDE EX.STATSMINISTER" .

PRESSEMEDDELELSE

ONSDAG 19.OKTOBER HAR VI STÅET PÅ CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS I 15 ÅR . VI FLAGER MED SORT OG SØRGER IGENNEM OVER DE LIDELSER DER ER SKABT MED DANSK KRIGSDELTAGELSE 


FREDSVAGTEN 15.ÅR PÅ P4 EFTERMIDDAG

1.FREDSVAGTEN 15 ÅR PÅ RADIO 24syv MORGEN   2.  FREDSVAGTEN 15 ÅR PÅ RADIO 24SYV REPORTERNE Nyhedsbrev 39, oktober 2016


 

FREDS-KANALRUNDFART PÅ FN'S FREDSDAG 21. SEPTEMBER 2016 kl. 16.30- 19.30

NÆRMERE INFORMATION LØBESEDDEL OG TILMELDING TIL JESSIE HER 

 Tekst vi uddeler fra kanalrundfarten her 


FredsVagtens Venner afholder sin årlige generalforsamling

mandag 11. april kl 19 hos Minna Skafte Jensen, Søndre Alle 17, Valby

dagsorden er i overensstemmelse med vedtægterne

1 Valg af dirigent og referent

2 Bestyrelsen beretning

3 Godkendelse af regnskab

4 Indkomne forslag.

5 Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

6 Valg af bestyrelse

7 Valg af bilagskontrollanter.

8 Eventuelt.


 Nyhedsbrev 37, april 2016


 

 januar 2016 Emilie og Malene har lavet et studieprojekt om FredsVagten


Sakset fra forsiden 06/03 2017:

 

PRESSEMEDDELSE . 19. oktober har Fredsvagten været i opposition til bomber og krigsførelse i fremmede i lande i 14 år . Krigsførelse der nu har ført til de største flygtningestrømme i Europa siden 2. Verdenskrig .Vi klæder os i i dagens anledning i sort.


 Nyhedsbrev 36, januar 2016


 Nyhedsbrev 35, oktober 2015


 

Bog om FredsVagten

kan nu kun købes af mig personligt, send en mail til bo@fred.dk


Kristian inteviewes 8. august


 Nyhedsbrev 34, juli 2015


NEJ TAK! til kampfly for 30 milliarder i indkøb og dobbelt så mange i vedligeholdelse gennem årene...

og de kan kun bruges til at bombe i fremmede lande. De kan ikke forsvare dansk territoriumfølg kampagnen og kom til Påskemarch 6. april


 Nyhedsbrev 33, april 2015


 Nyhedsbrev 32, januar 2015


 Pressemeddelelse om den nye krig i Irak 1. okt. 2014


 Nyhedsbrev 31, oktober 2014


 Nyhedsbrev 30, juli 2014


 Nyhedsbrev 29, april 2014


 Nyhedsbrev 28, januar 2014


  Pressemeddelelse om 12-års-dagen


 Nyhedsbrev 27, oktober 2013


 løbeseddel om vejen til det danske demokrati for 200 år siden


Pressemeddelelser om

1 om Flagdagen 2013

2 om konflikten i Syrien


 

1. september var Peter og Hanne i Aachen i Tyskland for at være med til den årlige Fredspris-uddeling. FredsVagten er nomineret til prisen i 2014. I den forbindelse fremstilledes et fotohæfte til fremvisning...


Sakset fra forsiden 12/02 2015:

Fredag den 39.8.2013 kl. 16 afholdes demonstration på Christiansborg slotsplads.

Nej til krig mod Syrien!
Nej til dansk krigsdeltagelse!

Indkaldere er Valby og Sydvest mod krig, Nej til krig, Fredsvagten ved Christiansborg, Hvidovre for fred, Stop terrorkrigen og Fredsministerium.dk

En faglig taler samt en fra Valby og Sydvest mod krig, en fra Nej til krig og muligvis en mere. Musik Arne Würgler.

Verdens mest krigsgale nationer – USA, NATO, Frankrig, Storbritannien, Tyrkiet, Israel og Danmark – nærmer sig et militært angreb på Syrien. Den danske statsminister bakker op om en USA-ledet krig, med eller uden FN-mandat. Og dette sker på trods af regeringsgrundlagets løfter, om ikke at gå i krig uden.

Målet er at sikre en pro-vestlig regering som et led i en plan for kontrol over Mellemøsten. Forhandlingsløsninger har været foreslået, men ikke udnyttet. I stedet vælger man krigens vej.


 

 Pressemeddelelse om FredsVagtens forhold til kamptroppernes tilbagetrækning

udsendt 22. juli 2013


 Nyhedsbrev 26, juli 2013


FredsVagtens Venner Generalforsamling

tirsdag 23. april kl 19

hos Minna Skafte Jensen, Søndre Allé 17, Valby

dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag.   
  5. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af bilagskontrollanter.
  8.  Eventuelt.

 Ad 4) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Send en mail til bo (at) fred.dk

Jeg beklager at jeg i netop udsendte Nyhedsbrev 25 kom til at skrive at det var mandag 23/4 - det er altså TIRSDAG 23/4

 


Sakset fra forsiden 26/07 2013:

 Nyhedsbrev 25, april 2013


 Pressemeddelelse om Eksperternes Lødighed

udsendt 20. marts 2013 i anledning af 10-året for Irakkrigen


og video fra TÆSK


Nyhedsbrev 24, januar 2013


Nyhedsbrev 23, oktober 2012


 Pressemeddelelse om Flagdag 2012

udsendt 31/8


 Nyhedsbrev 22, juli 2012

tillæg

15. juli kl 21 sendes Jesper Grolins dokumentar:

Bo, FredsVagtens bagmand

den ligger nu på youtube


Nyhedsbrev 21, april 2012


Sakset fra forsiden 21/05 2012:

 Ifølge vedtægterne indkaldes hermedtil generalforsamling i FredsVagtens Venner

Det foregår hos Malene Meyer, Maria Kirkeplads 2 1.tv (det er på Istedgade) mandag 30. april kl. 19

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

 Der serveres en lille forfriskning til de fremmødte.

kontingent kan betales ved fremmøde

nye tider, ny bestyrelse... det vil være rigtig dejligt med et godt fremmøde


Nyhedsbrev 20, januar 2012


19. oktober 'fejrer' vi 10 årsdag

se pressemeddelelse

samme dag udgives en bog om FredsVagtens opståen og første 2 år

der er TÆSK på Hovedbiblioteket kl. 17

 


KULTURNAT 2011 - 14. oktober


 

FredsVagtens Venner nyhedsbrev oktober 2011


CHRISTIANIA 40 ÅR . FredsVagten udstiller sin 10-årsudstilling i den grå hal i perioden   

FredsVagtens Venner nyhedsbrev juli 2011


FredsVagten ved Christiansborg foreslår at der oprettes et ministerium for Nedrustning . Vi har sendt vort ønske til politikerne på Christiansborg og håber at du vil fremme vort forslag i det omfang du har mulighed for det. Der er jo et opkommede folketingsvalg og evt. nye ministre- og ministerier.

FredsVagtens Venner udsender hvert kvartal nyhedsbrev 


18. marts 2011  KRIG !! ... NU MOD LIBYEN

FredsVagten tager utvetydigt afstand fra endnu et vestligt
overfald på et arabisk/islamisk land.


TV-reportage : Fredsvagt Sara Spangsberg på Demo "Stop Krigen Mod Libyen" 26.marts
Radiomontage med Fredsvagt Bo Richardt , Agenda DR, 26.marts "Den sidste pacifist" 
TV-reportage : Fredsvagt Inge Paaske på Demo "Stop Krigen Mod Libyen" 9.april

 


 

Pressemeddelelse og løbeseddel 21. februar 2011 i anledning af soldater-paraden på Rådhuspladsen i  København 25. februar
Det lykkedes at sætte små regnbuefarvede pletter hist og  hér i mylderet af kamp-uniformerede 

Soldat, du er tilgivet    Ifølge vedtægterne indkaldes hermed til generalforsamling i FredsVagtens Venner

Det foregår hos Jens Nielsen, Boyesgade 3 st.th mandag 28. marts kl. 19

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

 Der serveres en lille forfriskning til de fremmødte.

kontingent kan betales ved fremmøde


FredsVagtens Venner udsender hvert kvartal nyhedsbrev 


GODT NYTÅR TIL ALLE FREDSAKTIVISTER! Vi går ind i 2011 med håbet om at se et lille smil og lidt håb i de afghanske børns øjne  


 Interview på russisk TV 30.november med FredsVagter ( herunder Bo "Harut")

Demonstration 19.oktober imod krig 

vi gør opmærksom på at FredsVagten er på sin plads hele dagen og at der samtidig med ovennævnte demo er arrangement på Slotspladsen... som vi anbefaler

Fredsvagten 9 år

Klokken 16:00

Fredsvagten markerer 9 års dagen for Danmarks deltagelse i Afghanistan krigen.

Flere foreninger medvirker under parolen; Velfærd NU - ikke krig!
Valby og Sydvest mod Krig, Budskab fra Græsrødderne, Bolsjefabrikken, Nej til Krig, Internationalt Forum, Demokratikonsulenterne og DKU omdanner Christiansborg slotsplads til stort gadegalleri.
Musik: Zaki, Fri Galaxe, Ali Sufi, Arne Würgler og DARG TEAM fraGaza.
Talere: Asger Schnack, forfatter - Johnny Thjellesen, Fredsvagten - John Jakobsen - Erik Salsøe, DKU.
Desuden vil en kendt kulturpersonlighed hylde Fredsvagten


Sakset fra forsiden 15/03 2011:

FredsVagtens Venner udsender hvert kvartal nyhedsbrev


INVITATION til Flagdag 5. september 2010

September 2009 modtog FredsVagten Heinrich-prisen

ved et flot og storslået arrangement i Riddersalen på Frederiksberg.

Nu kan man se youtube fra uddelingen.

FredsVagten introduceres på minut 5.35 i den første video Heinrichprisen 4/6

og fortsætter på den næste 5/6


FredsVagtens Venner udsender hvert kvartal nyhedsbrev


Demonstration for moralsk genopretning 17.06
1 maj 2010

FredsVagtens Venner udsender hvert kvartal nyhedsbrev

og nu er den tekniske fejl fra sidst rettet så nu kan nr 12 osse læses her på siden http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_12


2. april 2010 TELEFON STJÅLET altså pt kan man ikke ringe til FredsVagten...

hvis det er meget vigtigt ring til Bo 5090-1860, hvis det er om vagtplanen ring til Thorleif  3616-3891


GENERALFORSAMLING i FredsVagtens Venner

19. april kl. 19 hos Jens, Boyesgade 3 st.th

hermed indkaldt efter forskrifterne


Pressemeddelelse om Søren Gades exit og Lillelund Bechs entre i Krigsministeriet


 FredsVagtens Venner udsender hvert kvartal nyhedsbrev

der er tekniske problemer som gør at jeg ikke lige kan få nyhedsbrevet ind her, derfor går linket til Arne Hansens side, hvor han har fremlagt det. Tak til Arne... osse generelt for den store indsats med at varetage et freds- og flygtningenetværk.


17. december holder Dronningen fint taffel for statsoverhoveder mm. I dagens anledning er FredsVagten forvist fra vores faste standplads over til Ved Stranden. Nærmere information.


FredsVagtens banner til 12. decembers store klimademo


19. november kl. 16, demo mod kriminaliseringen af demonstrationer. den såkaldte LØMMELPAKKE

Sakset fra forsiden 07/02 2010:

2.oktober deltog Fredsvagten i aktiviteter for at gøre opmærksom på de opgaver som vi synes præsidenten for verdens mægtigste stat skulle beskæftige sig alvorligt med i stedet for sport og Olympiader. Også Greenpeace havde fundet et sted at gøre sig synlige fra. En fredsvagt har skrevet brev til Obama

 

 Som nævnt længere nede i denne nyhedsspalte havde FredsVagten et intermezzo med den militære flagdag 5. september. Dette afstedkom en klage til politiet og en kronik om den totale støtte til krigens retorik. Fredens stemme skal udgøres af små græsrødder, og får ikke megen støtte endsige opmærksomhed fra magtens repræsentanter.

Dette synspunkt blev afvist af Information, Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad, sidstnævnte var så længe om at bestemme sig at der er faldet støv på artiklen... eller i al fald på dens afsæt.


19. oktober 2009 kl 18:30 runder FredsVagten 8 år ~ 2923 dage. Det 'fejrer' vi om dagen ved at iklæde vor stand sorte faner, og om aftenen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Fra kl. 19 til 23; Program 


FredsVagtens Venner udsender hvert kvartal nyhedsbrev.


24. september modtog FredsVagten blandt 9 andre en nyoprettet kulturpris: Heinrichprisen. Vi har i skrivende stund ingen billeder af FredsVagten på scenen, men vi har en beskrivelse fra egen hånd og håber at kunne bringe mere... tak til Heinrich-holdet


FredsVagten står under klimatopmødet i København som sædvanligt i de sidste 8 år på gaden ved Christiansborg og har tilsluttet sig 12.december initiativet . KRIG er det voldsomste unødvendige ressourcesplid i verden i dag (i menneskeliv såvel som økonomisk) . Hvis du tvivler så se militærudgifterne i 2009 på Svenska Freds udgifts-tæller


Fredsfestival på Karens Minde Kulturhus 12 september. Ved en velbesøgt paneldebat fortalte Mikael Nyberg om hvordan EU/USA's krav om total forsyningssikkerhed til egen industri fører til flere krige. FredsVagterne deltog med en stand

Statslig soldaterflagdag på Christiansborg 5.september. Bag kulisserne forsøger FredsVagten  trods mange forhindringer at holde fredsflaget højt på denne (for os) usædvanligt militære manifestation. Den øvrige fredsbevægelses opfordring i anledning af denne nyoprettede flagdag : Flag på halv!


Hiroshimadag på Christiansborg Slotsplads. Bl.a. Hardy Hansen
taler. FredsVagten bidrog med at udsmykke pladsen

FredsVagtens Venner udsender hvert kvartal nyhedsbrev.


cimg1986  FredsVagterne støtter irakerne i Brorson Kirke, læs vore overvejelser hér


   Solskin, Fred, Venskab og hygge. FredsVagten i Parken 1.majFredsVagten står igennem uger tæt på fortvivlede danske tamiler der har lejr ved Udenrigsministeriet for at protestere over de massive bombardementer af tamilsk beboede områder i Sri Lanka. Også vi er rystede over det store antal dræbte og sårede civile. 28.april skrev vi til politikerne. 30.april modtog vi følgende svar

FredsVagten deltog i NEJ TIL KRIG's fredsdemonstration d. 21 marts med dette banner . Banneret er nu på vej til stor demonstration og fredsworkshops om NATO's ufredelighed i Strasbourg 2-5 april. Flere billeder af FredsVagten d.21 marts her . 30.000 mennesker sagde "Nej til NATO" i Strasbourg, officiel lille film herFredsVagten er 4.marts blevet nabo til "Balance" med "Grubleren" på toppen. Enhver kan se at vore egne grublerier nu ser små og jordnære ud. Ikke desto mindre kaster vi et solidarisk grubleri op mod den høje grubler på piedestalen.

Sakset fra forsiden 16/07 2009:


FredsVagten der nu i 7 år har forsøgt at blokere de skiftende danske krigsministres krigstanker får i dag 20.februar uventet hjælp af Kirgisistans præsident Kurmanbek Bakiev. Han lukker simpelthen Manas miltærbasen der skal bringe vestlige krigsfolk ud og ind af Afghanistan!


I anledning af statsministerens møde om våbensmugling  i dag 3. februar uden palæstinensisk deltagelse  briefer vi venligst den åbenbart uvidende statsminister med facts omkring den ulovlige blokade af Gaza som er det egentlige problem


Interview med Jan Tamas ( Tjekkiet ) om kampen mod militariseringen af rummet ved opsætning af en US missil radar-militærbase  få kilometer uden for Prag. 73% af befolkningen er imod.

I anledning af statsministerens møde i næste uge i København om at holde de indespærrede i Gaza  under våbenkontrol minder vi lige om den manglende kontrol med våbeneksport til Israel & faren for at Anders Fogh kommer  til at samarbejde med 12 krigsforbrydere hvoraf mange søges dømt ved den Internationale Domstol i Haague for forbrydelser imod menneskeheden


Vil  Barack Obama opgive USA's golde retorik de sidste 7 år om "krig mod terror" ? Førsøg på analyse af hans indsættelsestale


I anledning af angrebet på Gaza bringer FredsVagten denne video som også dækker vore følelser af hjælpeløshed "Obama, take away the pain in my stomach"


Nogen mener danske soldater i terrorkrigene bør æres og hædres med et mindesmærke. Det mener vi ikke og har udsendt en pressemeddelelse derom


FredsVagtens Venner udsender hvert kvartal nyhedsbrev.


FredsTallerkner

På Kulturnatten 10. oktober lavede FredsVagtens tilstedeværende aktivister fredskultur for de tusinder der denne aften passerede Christiansborg Slotsplads


God jul ! og fredeligt nytårsønske fra AMK som står i kontakt med FredsVagtenAktivist-nyheder fra Netværk som står i kontakt med FredsVagten
:  
Ofog . Afrusta !     Europe for Peace7 år


FredsVagtens Venner udsender hvert kvartal nyhedsbrev.


 Lørdag 27. september kl. 14 kommer Anne Feeney og spiller på FredsVagten

som et led i en DanmarksturnéDenne begivenhed arrangeres af  Fredsfestival
2500 Trommer for Fred

fredag 22. august fra kl. 10 er der stor tromme-jam-session 


Sakset fra forsiden 05/01 2009:


Sakset fra forsiden 05/11 2008:

FredsVagtens Venner udsender hvert kvartal nyhedsbrev.

Hvis du gerne vil abbonere på det så send en mail til bo (at) fred.dk

(de foregående nyhedsbreve er nu lagt ud og hedder fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_1.. _2 etc


9.juli: EU-parlamentarikere møder missilskjoldsmodstandere ved høring i Strasbourg 8.juli : Lille video fra kampagnen imod missilskjoldet i Italien. Husk at skrive under!
7.juli: Modstanden fortsætter


Jerusalem, Fredens By . Søndag d.22 juni 14-16 . Ved FredsVagten. Fuldstændigt program hér. Hør 2 af fredens stemmer hér og hér. Kommentar fra en anden af talerne til mediernes dækning af fredsskabende arbejde og drømme.

14.juni : HENT SOLDATERNE HJEM ! Underskriftskampagne 15.maj : 9 freds' er om Danmark i AfghanistanFredsVagten deltager i Minoriteternes Grundlovsdag på Christiania 5. juni fra kl. 14

arrangeret af Landsorganisationen af Arbejdsledige


Møde med Forsvarsminister Søren Gade fredag 25/4 kl. 13 - 14 på FredsPladsen. Filmdokumentation . Den korte version kan ses hér.


14.maj : Sultestrejke imod missilskjoldet i Tjekkiet ( også i København )
4.april : Analyse af NATO's ny rolle i stjernekrigsprojektet/ved fredsaktivist Ulla Røder
2.april : Sådan fungerede "forsamlingsfriheden" for borgerne ved NATO- topmødet i Bucharest!
1.april: Kampagnen imod stjernekrigsprojektet i Europa . Skriv under!


22.marts : Påskemarch i Bruxelles - NATO Game Over - 450 arresteret for fred !9.december: Dig elsker jeg - Danmark mit fædreland ! ( med Fredsflag )19. oktober sørgede vi så over at Danmark fortsat er uanstændigt. Det kom der en del presseskræp ud af fx i Kristelig Dagblad,

Der kan ses nogle video-klip her og her.


Invitation: FredsVagten holder sørgefest i anledning af at vi 19.oktober 2007 kan konstatere at Danmark har været i angrebskrige i 6 år - og vi derfor kan konstatere at magthaverne er immune overfor vore protester


Sakset fra forsiden 23/04 2008:


2.oktober imod Fogh ! - der var også freds-pip i mængden imod at bruge penge på krig


1. oktober 2007 afsluttes 1 års kamp imod ulovlige atomvåben i Faslane for kontakt : OFOG


FredsVagten sejler onsdag d.26 september med kutteren "Anton" ( Landsforeningen "Levende Hav" ) til forsvarskommandoen i Vedbæk. På turen vil der højtideligt blive søsat en flaskepost - vi håber at den ikke støder på undervandsfartøjer fra ATLAS MARIDAN i Hørsholm! Se billeder fra aktionen

 

100.000 mennesker flygter fra Irak .... om måneden ( Orientering 7.september 2007 )


ADVARSEL ! : Krigs-hetz imod Iran fra den regeringsvenlige FOX-News TV-kanal 22.august- har en plan for fred i og med Irak 16.august ( hvorfor har regeringen nu lige ikke dét? )


 

  FredsVagten er i Helsingør 12. august for at oplyse udlandsdanskere til møde på Kronborg om den forstemmende tilstand i Danmark. Det foregår kl.13 , Kronborgvej v. indgangen til Kronborg. Der vil bl.a blive uddelt denne tekst og sunget denne sang . Se billeder fra dagen


Sakset fra forsiden 25/09 2007:

Fodbold forener Irak  ( vinder Asian Cup 27.juli )


 

Hvad er perspektivet for civilsamfundene 6 år efter "kampen imod terror" blev startet - hør "Orientering Søndag" d.23.juli


 

Skal Bush ikke i byretten efter dette ? TV-avisen 16 .juli  .... som alle andre ?


Muren i "Fredens By" Jerusalem søndag d.15.juli kl.14-17
Se endelig denne film : "The bases are loaded" (29.min.)

Pressemeddelelse 23.juni
DR & PUBLIC SERVICE


Sommerstemning på FredsVagten : TV Lorry 16.juni 


Det forgangne G8-topmøde i Rostock tiltrak demonstranter i tusindvis — der var også fredsvagter til stede.

Se hverdagsliv fra Baghdad hver mandag, onsdag og fredag på hometownbaghdad  
 Der er også en præsidentkandidat i USA der tænker i "Sandhed og Forsoning" (læs mere)

Velkommen til Fredslejr i Karlskoga i sommer 14-19 juni (læs mere )


DAG 2001 ~ 11. april 2007

pressemeddelelse

Vi holder kun ud fordi det alligevel betyder noget. Det er da ganske vist at hverken Fogh eller Bendtsen, endsige Kjærsgard, endnu har været ude og spørge os til råds… Nåhja Gade har da fået et par venligt udfordrende kommentarer om det himmelråbende hykleri han administrerer (læs mere)


Hør P1 Formiddag med FredsVagten i anledning af dagen
og tænk 2 minutter over krigens meningsløshed


31.marts : Endelig ! .... en dansk kemisk forsker udtaler sig om 911 - læs Niels Harrit om problemet hér . "Ildsjæle" - se portræt af FredsVagten og Bo i aktion med oplysning om løgne om 911 og starten på de såkaldte "Krige imod Terror" se klip 21.februar. VIDEO: BBC WAS HALF AN HOUR TOO EARLY REPORTING ON WTC7 COLLAPSE 26.februar se klip (oprindelig dato 911) Hvor længe skal verden vente på en ny undersøgelse?

 


Sakset fra forsiden 19/06 2007:

mandag 26. februar besøger en japansk fredsdelegation FredsVagten til et offentligt møde i Blågårdens Medborgerhus - gratis adgang

læs mere her


Sakset fra forsiden 20/05 2007:

GODT NYTÅR TIL ALLE - OG FRED PÅ JORDEN!
Læs nytårsbudskab 2007 fra fredsaktivist Ulla Røder
Og se film om krig via rummet
Læs om Iraks sørgelige udsigter for 2007


Tak for en dejlig fødselsdag

Materiale vedrørende fødselsdagen

TRYK HER

 

 

 

LÆS "STATUS VED EN SØRGELIG FØDSELSDAG" OG "FEM ÅR FOR FRED"

OG

TÆNK 3 MINUTTER OVER KRIGENS MENINGSLØSHED


30. maj 2006 vedtog folketinget med det snævrest mulige flertal, at danske tropper fortsat skal deltage i krigen i Irak. Kun regeringen og Dansk Folkeparti støttede beslutningen – en beslutning, der denne gang forlænger krigs­deltagelsen med et helt år, og ikke som tidligere kun 6 måneder ad gangen..... Hvorfor ? ... fordi de simpelthen støtter US's krigsstrategi for år 2006 "Plan for Victory" i Irak - hvis Republikanerne altså ikke bliver væltet ved valget til kongressen i november. Ved at forlænge de danske tropper 1 år kan regeringen kamuflere, at den ikke har nogen selvstændig politik for Mellemøsten, men ukritisk støtter hvad US/Israel måtte finde på ... og behøver ikke at kæde sin egen regeringsmagt sammen med et evt. tab for Republikanerne i november eller tab af krigene overhovedet.

Hér om fællesplaner i 2006 for Israel/US angreb på Libanon/Iran . 26.juli: Kommentar og TV-interview med US-militær-reporter "Fiasko" .Kommentar "Nederlag kan være en velsignelse" 12.august fra den israelske Fredsbevægelse. 19.august: Verden venter på Iran's svar til US om atomenergien - se baggrundsartikel . 23.august: Israel køber atomubåde i Tyskland. 29.august: FredsVagten har besøg af Wayne Madsen Kort over Iran's atomare anlæg 5.september: EU's udennrigsministre holder møde om sagen 5.september: 120 irakere dør hver dag af krigen 5.september: Hungersnød & krig i Afghanistan er omfattende 5 år efter invasionen 12. september : I mellemtiden i Baghdad... 21.september: PET's årsrapport 2004-2005 fastslår at krigene øger muligheden for terrorangreb på Danmark. 24.september: Kan man få at vide om Danmark følger Geneve-konventionerne overfor familierne til de mennesker som danske tropper slår ihjel ? 25.september: Har NATO nogen udsigt til at få mere "succes" i Afghanistan med oprørsbekæmpelse end Rusland fik ? ( en strengt militær vurdering ) 29.september: Kongressen i US beviliger 70 bill.dollar til krigene i Afghanistan & Irak 7.oktober: Danmark lever i krigens undtagelsestilstand af skyld. 19.november: Erklæring om de anti-demokratiske virkninger af "Krigen imod Terror"


Kære fredsvenner !
Forfatteren til bogen "Det Nye Pearl Harbor" David Ray Griffin
var i Danmark 13. og 14. september med henblik på at oplyse os om indholdet af nævnte bog. Meningsmåling 14.oktober 2006: Kun 16% af amerikanerne tror nu Bush-administrationen fortæller sandheden I dag - 5 år - og 2 af magthaverne ønskede angrebskrige efter - er der stadig ingen vilje til at se nogen sammenhæng ( se film fra 1.juli 2006) i dagens begivenheder. 31august: 9/11 Komitéens Pressemeddelse "Demokratiet Undergraves". David Ray Griffin anbefaler at følge sagen løbende på hjemmesiderne 911Truth og Scholars for 9/11 Truth 22.september: HVAD FIK IKKE TO MEN TRE WORLD TRADE CENTER HØJHUSE TIL AT FALDE FULSTÆNDIGT SAMMEN D.9/11/2001? Powerpointshow af Steven E. Jones , fysiker koldfusion (Undersøgelser af fysisk materiale fra World Trade Center) 15.september 2006: ny meget oplysende film : Mysteries 9.oktober : ny film : Improbable Collapse: The Demolition of our Republic 16.oktober: ny oplysende film ( med danske undertekster ): Terrorstorm


GRUNDLOVSKOMITEEN AF 2003 presser på for at få afgørelse i Irak-retssag 6.september 2006 . Hør interview med Bjørn Elmquist : Er krigen mod Irak grundlovstridig?
11.april 2007: Østre Landsrets dom


Sakset fra forsiden 09/11 2006:


Der var INTERNATIONAL FREDSVAGT 1.august - gik fra Christiania kl.15 - var fra kl.17 på Christiansborg Slotsplads på opfordring fra bl.a . Anisette's appel. Bo Richard var FredsVagt-taler og sagde noget i retning af dette hér . Læg mærke til at FredsVagten o.a. har den i talen omtalte David Ray Griffin på besøg i København d.13-14 september


Sakset fra forsiden 09/11 2006:


9. august midt under sønderbombningen af Libanon besatte 9 fredsaktivister fra Derry ( Irland ) den amerikanske hærs våbenleverandør Raytheons kontor i Derry . Raytheon leverede 100 GBU-28 bunker-buster's til Israel midt under bombardementet ! Se lille video fra aktionen . Skriv under imod den skrækkelige behandling af The Raytheon 9

Israel har den siden 12. juli tæppebombet Libanon på grund af 2 tilfangetagne soldater . Israel holder selv 14.000 libanesiske fanger. Det er en krig imod de fattigste i Libanon. og en
krig der destruerer hele Libanon og er fuld af
krigsforbrydelse overfor civile. Alle taler om Hizbollah & Hassan Nasrallah ... men ingen taler om dem hér - Israels religiøse elite og bosætterne. Men våbnene er gaver fra US. og krigen blev aftalt ved et møde med Dick Cheney d.17-18 juni . 10-15 FredsVagter deltog i denne demonstration imod Israels krig onsdag d.19 juli på Kgs. Nytorv- optaget af station2000 . I Israel var der denne demonstration . Som sædvanlig dør 8- 9 palæstinensere/libanesere hver gang der dør 1 israeler. 3.august : 1000 døde og 9000 sårede i Libanon. 5. august : Filosoffen Jostein Gaarder griber kernen i Israel-problemet : at nogle er fordømte hér på jorden og andre er Guds udvalgte ! Billede af Dahieh-kvarteret i Beirut . 5.august var der denne fredsmarch i Tel Aviv og denne i London ( Video-optagelse af 6 talere ) . 7.august denne demonstration i København hvor bl.a. Frank Aaen talte og imens planlægger US&Israel fælles bombekampagner imod Syrien&Iran og Ploughshares lavede aktion . Underskriftindsamling : Stop Israel nu! Skiv under! . 12.august: demo i Berlin og udenfor israelske miltiærfængsel i Haifa ( militærnægternes venner ) Læs Hanady Salman's blogger fra Beirut - dag til dag oplevelser fra en kvinde 16. juli til 16.august. Se kort over udbombede lokaliteter i Libanon


Guantanamo-fanger indtager København 4.juli ... 10-15 FredsVagter deltog i den alvorlige sag . 6.september: Bush indrømmer de hemmelige CIA-flyvninger med fanger imellem hemmelige fængsler


Fra mandag 19.juni 2006 fik FredsVagten selskab af sultestrejkende flygtninge der er livstruede på grund af folketingets interneringslejre og udvisninger. Mange FredsVagter har skrevet til aviser for at vise solidaritet og tage skarpt afstand fra lejrene & disrespekten for liv - her ét der blev sendt som læserbrev til Politiken , ét der blev sendt til MetroXpres og ét der blev sendt til Frederiksborg Amtsavis. Lørdag d.15 juli blev der holdt fint stemningsfuldt støttemøde for de sultestrejkende på pladsen . Hér en af de gode støttetaler . 20..juli : Fredsvagter og andre støtter overraskes af ubehageligt besøg fra Hanstholm Asylcenter på pladsen og klager ( dokument 1) ( dokument 2) .24 juli var der sympati-aktion ved Flygtningenævnet Fredag d.31 juli blev der afholdt demonstration hos de sultestrejkende hvor Hardy Hansen, Leif Bork Hansen & Anne Marie Helger talte. Senere tog 50 aktivister ud til DR i Gladsaxe for at protestere over pressens boykot af de sultestrejendes ulykke. Den alternative presse bragte dette interview med Shariff & Jette Læs deres APPEL hér. 3.august kl.15.30 : Sultestrejken slut . 5.august : Hør Leif Bork Hansens vurdering af mulighederne for at alle iranerne får sikkerhed her i Danmark. 6.august : Politiken støtter 11.august: Også iransk sultestrejke i Belgien . 12.august: Læs om mangelen på tolerance i Danmark. 15.august: hør asyladvokat Helge Nørrung redegøre for hvordan den danske lovgivning derfor har fjernet sig fra Flygtningekonventionen 16.august: Hardy Hansen & Leif Bork Hansen's skriftlige henvendelse til Flygtningenævnet 18.august:FN's Komité for udryddelse af Racediskrimination kritiserer flere forhold i forbindelse med asylsøgeres forhold 30.august: "Flygtninge i Fare" kommenterer Dansk Folkeparti og nazister 5.september : Læs FredsVagt Jette Glob's tanker som så helt udtrykker hvad vi føler på FredsVagten 5.september: Røde Kors's generalsekretær udtaler sig . 26.september: Vore venner fra sultestrejke-perioden bliver som sædvanligt i Røde Kors lejrene behandlet meget dårligt og autoritært 2.oktober: Rapport om børns vilkår i flygtningelejrene 10.oktober: Stiftsudvalg henvender sig om de irakiske flygtninge


Læs  Fredsaktiv
-den mest omfattende viden på dansk om hvordan våben regerer Danmark og verden


TV stationen DEMOCRACY NOW om det pågående "Forward Together" angreb på Ramadi, mord på gravid i Samara , Haditha og troppernes adfærd i Falluja nov.2004 . Udsendelse 14.juni 2006 ( MP3 , Realpalyer ) 15 min.36 sek.


INVITATION
TIL
DELTAGELSE


Læs  Verden på Gaden - et modstream-blad -løgnedetektoren


Regeringen Fogh er ansvarlige for at Danmark er kommet i denne position; udsat for en hidtil uhørt international vrede. JyllandsPostens infantile æv-bæv til muslimerne var kun dråben. Men stadig sidder regeringen sikkert i sadlen og Foghs position som førstepuddel er ikke umiddelbart i fare. /læs mere


FredsVagtens mening om Oprørs "forbudte" appel kan læses
her 11.oktober 2006: rigsadvokat Henning Fode rejser tiltale imod Foreningen Oprør 18. november : International Konference i København om terrorlovenes indvirkning på græsrodsarbejde

Dokumentation for brug af
tortur ved indhentning af informationer til brug i koalitionens krige. Læs whistle-blower og tidligere ambassadør for England i Uzbekistan Craig Murrays fremlæggelse af sagen ( tale på Yorks Universitet 24. februar 2005)


Dokumentation for brug af kemiske & biologiske våben brugt af besættelsesmagten i Irak - fremsendt til Udenrigsminister Per Stig Møller . Produceret til BRussell-Tribunalet.

Kære hr. Statsminister, hr. Udenrigsminister og hr. Forsvarsminister
Det gør mig vældig ondt at få bekræftet rygterne om, at amerikanske
styrker anvendte ulovlige masseødelæggelsesvåben i forbindelse med
deres katastrofale offensiv i Fallujah i november sidste år.
......
det var hvid fosfor, som brænder ofrenes kød ned til knoglerne og efterlader noget, som vidner beskriver som "smeltede lig".
 

Udlugning februar 2006:

Lån Jo Wilding's film fra sine rejser til Irak som fredsvagt i tiden før og efter besættelsen -
en gyser for Genévekonvensionerne, international ret og befolkningen i Irak .
Beskrevet på hjetevarm måde og formuleret som
? A Letter to the Prime Minister ?


FredVagter og andre fredsaktivister i København tog i dag 30.oktober 2005 ud til den irske ambassade på Østerbro for at aflevere et brev med støtte til de anklagede Pitstop Plougshares-aktivister. Du kan læse en redegørelse om deres aktiviteter imod den ulovlige krig mod Irak hér. Du kan se den støtteerklæring vi afleverede hér. Hvis du vil følge med i sagen kan du gøre det hér.Der kommer stadig flere fugle end Grevil i skoven der synger .... der er også engelske fugle


Postkort til Anders Fogh Rasmussen, fra Anne Marie Helger, 17. juli 2005, trykt i en del forskellige aviser.

Kære Anders Fogh Rasmussen
En sommerhot feriehilsen herinde fra din egen arbejdsplads Christiansborg fra Fredsvagten. Du ved, det er den der lille, seje flok folk, der har stået inde hos jer foran Folketingelingelatet på vagt for....


Det Hurtige Udrykningshold

- er en gruppe fredsvagter som inddrager dele af den københavnske kulturarv i fredsarbejdet, som det ses på billedet her på siden. Læs hvordan det foregår her og her.Læs også
den 'sande' historie om Den lille Havfrue... Det er ikke H.C.'s version! 

D. 8. august 2005: Censurnyt har en "spændende" artikel om hvem der egentlig havde interesse i 9/11 angrebet....

Sakset 25/9 2005:

***

Der er også Fredskonferencebeboerhuset på Lørdag D. 24 september.


Følgende er fjernet fra forsiden D. 16. august 2005:

Power means never having to say you?re sorry
(? or, ?Love Story? without love)

eller hvordan G8 tiltog sig den økonomiske verdensmagt udenom andre internationale organisationer...andre prøver at bevæge deres hjerter ... LIVE AID f.ex.


Retssag imod Donald Rumsfeld som ansvarlig for systematisk tortur

ved Human Rights First og ACLU


Kræv en international undersøgelse af 11. september

En begivenhed der vendte op og ned på verden, fortjener vores fulde opmærksomhed


Fremtidens krige , vision 2020 :

[PROJEKT FOR ET NYT AMERIKANSK ÅRHUNDREDE , 1997]

tænketank for kontrol over verden ( ved bl.a. Rumsfeld, Cheney , Wolfowitz , Fukuyama...

Fremføring af våben og A-våben overalt på kloden via [MILSATCOM] for at fremme kontrollen over verden. USA har i øjeblikket 725.000 tropper rundt i verden der skal kommunikeres med ( og 60.000.000 egne borgere der lever uden sygesikring og bistandshjælp )

Et "fortroligt" dokument vedrørende Stjernekrigsprogrammet og Thuleradaren, og samarbejdet mellem Downing Street og det Hvide Hus i den forbindelse, kan nu downloades [her] på fredsvagt.dk... Ikke just godnatlæsning!


EU-US-NATO våbenagenturer & stjernekrig & samarbejde


Forsøger EU-kommissionen at integrere EU-landene via et militært samarbejde?

EU's forfatningstraktat fremmer militarisme
Af: Holger Terp , maj-juni 2005

Har verdens folk har brug for flere våben på alle hylder ?Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 03/11/2022